Vacature juridische stagiair

Bij de gemeente Roosendaal zijn er mogelijkheden voor 3 juridische stageplaatsen op HBO/WO-niveau voor het tweede semester, de periode augustus 2021-januari 2022.

a.    Groep Juridische zaken & Inkoop

  • Juridische zaken / bezwaar en beroep

De juristen houden zich bezig met juridische advisering voor gehele organisatie (zowel publiekrecht als privaatrecht), regelgeving, juridische kwaliteitszorg, aansprakelijkstellingen en juridische procedures. Daarnaast behandelen de secretarissen van bezwaar en beroep ingekomen bezwaarschriften, beroepzaken, klachten en Wob-verzoeken. Er is plaats voor één stagiaire.
Voorkeur: afstudeerstagiair(e), over een geschikt onderwerp kan van gedachten gewisseld worden.

b.    Groep Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling

  • Binnen de Groep (RO Ontwikkeling) is plaats voor één juridische stagiaire. 

Onderwerpen waaraan je met name kunt denken zijn: gebiedsontwikkeling, kostenverhaal (anterieure overeenkomsten en/of exploitatieplannen), planeconomie, aan- en verkoop van gronden,  contractonderhandelingen en  contractvorming, grondverwervingsinstrumenten (Wet voorkeursrecht gemeenten/ onteigening) en de juridische advisering op de grote projecten.
Voorkeur: afstudeerstage, over een geschikt onderwerp kan van gedachten gewisseld worden.

c.    Groep Ruimte Wonen en Grond

  • Ruimtelijke ordening

Een aantal medewerkers van de Groep Ruimte Wonen en Grond houdt zich vooral bezig met de juridisch-planologische aspecten van de ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, Omgevingswet en erfgoedregelgeving. Binnen de groep is plaats voor één stagiaire. De stageplaats is vooral geschikt voor een stagiair(e) die zich graag bezighoudt met een juridisch onderwerp binnen het domein van de ruimtelijke ordening of de erfgoedregelgeving .
Voorkeur: afstudeerstagiair(e), over een geschikt onderwerp kan van gedachten gewisseld worden. 

Je kracht

Je bent toegankelijk, vrij, kritisch, flexibel, zelfstandig en resultaatgericht. Je bent een doener en een iemand die graag met mensen samenwerkt. Je bent dienstverlenend, integer, gemotiveerd en zeer enthousiast!

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende en veelzijdige stageplaats. De stagevergoeding bedraagt bij een fulltime werkweek (36 uur) € 351,68, als je langer dan drie maanden stage loopt. Bij een kortere stageperiode wordt dit bedrag verminderd. Het gaat hier om een stageplaatsen in het kader van beroepspraktijkvorming, zijnde een onderdeel van je opleiding.

Interesse

De vacature is terug te vinden op het Blackboard van Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Bij interesse stuur je je motivatiebrief en CV naar stage@roosendaal.nl. Geef hierin ook aan naar welk(e) groep(en) jouw voorkeur uitgaat. Je kunt reageren tot en met 4 juli 2021. Zodra deze termijn verstreken is maken we een selectie en nodigen we enkele kandidaten uit voor een gesprek. Uiterlijk 9 juli zal duidelijk worden of je uitgenodigd bent. Deze gesprekken vinden in overleg met jou plaats.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marinka Bartels, juridisch adviseur via telefoonnummer 14 0165.