Vacature juridische stagiair

Roosendaal

Stad van de menselijke maat met talloze kleurrijke verenigingen, inwoners en ondernemers. Groot genoeg voor interessante vraagstukken. Klein genoeg voor korte lijnen met belangrijke stakeholders. Met een ideale ligging: vanuit Rotterdam, Breda of Antwerpen ben je in ruim 30 minuten in Roosendaal! In Roosendaal zetten we in op mooie resultaten die samengaan met werkplezier. Resultaatgericht, samen en de ander centraal zijn hierbij onze drie kernwaarden. Wij geloven in de kracht van onze medewerkers. Daarom werken wij steeds meer in kleine groepen van acht tot twaalf medewerkers. Deze medewerkers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het groepsresultaat en verdelen onderling hun werkzaamheden. Zo zijn we wendbaar en ontstaat er ruimte voor mooie initiatieven.

Wat zoeken we ?

Bij de gemeente Roosendaal zijn er mogelijkheden voor 4 stageplaatsen op HBO-niveau:

•    Groep Juridische zaken en Inkoop

Juridische zaken en bezwaar en beroep 
Eén stagiair(e) in de komende periode van februari 2019 – juni 2019. Binnen het cluster juridische zaken houd je je o.a. bezig met juridische advisering voor gehele organisatie (zowel publiekrecht als privaatrecht), regelgeving, juridische kwaliteitszorg, aansprakelijkstellingen en juridische procedures. Binnen het cluster bezwaar en beroep worden bezwaar- en beroepschriften afgehandeld (alle soorten besluiten met uitzondering van Participatiewet en belastingen). Ook worden klachten tegen ambtenaren behandeld. Je ondersteunt de medewerkers van de beide clusters.  Daarnaast ga je je bezighouden met de jaarverslagen (bezwaar en beroep en klachten). We zijn benieuwd naar jouw ideeën om deze jaarverslagen te moderniseren. 
Het betreft een meeloopstage waarbij je meeloopt met zowel juridische zaken als bezwaar en beroep.
Voorkeur: Derdejaars student HBO of WO rechten met interesse in bestuursrecht.

•    Ruimtelijke Ontwikkeling

De groepen binnen Ruimtelijke Ontwikkeling houden zich bezig met de ontwikkeling van plannen op het gebied van Ruimte & Economie, Ruimtelijke Plannen, Vastgoed en Projecten.

Vastgoed

De vakgroep Vastgoed zoekt eén stagiair(e) in de komende periode van februari 2019 – juni 2019 op het gebied van privaatrecht, contracten, contractonderhandelingen en de juridische begeleiding van projecten. Dit mag een derdejaars student zijn maar ook een afstudeerder is welkom.

RO Realisatie

Een drietal medewerkers van de groep Realisatie houdt zich vooral bezig met de juridisch-planologische aspecten van de ruimtelijke ordening en erfgoedregelgeving. Binnen de groep is voor de periode februari 2019 - juni 2019 plaats voor één stagiair(e). De stageplaats is vooral geschikt voor een stagiair(e) die zich graag bezighoudt met een juridisch onderwerp binnen het domein van de ruimtelijke ordening of de erfgoedregelgeving.
Voorkeur: afstudeerstagiair(e), over een geschikt onderwerp kan van gedachte gewisseld worden. 

•    Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Dit team houdt zich bezig met de aansturing en uitvoering van handhaving en regelgeving op alle beleidsterreinen. Team VTH doet dit door planmatige en integrale controle op naleving van wet- en regelgeving, het zelf handhaven van wet- en regelgeving én het aansturen van ketenpartners op het gebied van handhaving.
Het cluster Juristen zoek eén stagiair(e)  / meeloopstage in de komende periode van februari 2019 – juni 2019. De werkzaamheden hebben betrekking op de bestuursrechtelijke handhaving. Je zult als derdejaars student meelopen met de handhavingsjuristen en ervaren hoe het is om als handhavingsjurist binnen een gemeente werkzaam te zijn.

Je kracht

Je bent een doener en een ‘outgoing’ persoonlijkheid die graag met mensen samenwerkt. Je bent op en top dienstverlenend. Verbaal ben je sterk, to the point, zonder om de zaken heen te draaien. Als het een keer niet helemaal loopt zoals je had gedacht, dan leiden je humeur en je humor daar niet onder. Je bent integer maar bovenal zeer enthousiast!!

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende en veelzijdige stageplaats. De stagevergoeding bedraagt bij een fulltime werkweek (36 uur) € 351,88, als je langer dan drie maanden stage loopt. Bij een kortere stageperiode wordt dit bedrag verminderd. Het gaat hier om een stageplaatsen in het kader van beroepspraktijkvorming, zijnde een onderdeel van een HBO-opleiding.

Interesse

Bij interesse, stuur je motivatiebrief en CV naar k.kanters@roosendaal.nl. Geef hierin ook aan naar welke stageplaats jouw voorkeur uitgaat. Je kunt reageren tot 10 december 2018. Zodra deze termijn verstreken is, zal er een selectie worden gemaakt op basis van alle reacties en worden er enkele kandidaten voor een gesprek uitgenodigd. Deze gesprekken vinden plaats in week 50 en 51.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alexandra del Rio of Yvonne Bons via telefoonnummer 14 0165.