Uitslag verkiezingen Waterschap

Op deze pagina vindt u de uitslagen en processen-verbaal van de verkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Opkomst

In totaal heeft 43,7% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht.

Uitslag

Lijstnummer Partij Aantal stemmen
1 VVD 3.445
2 Ons Water 3.517
3 CDA 1.751
4 West-Brabant Waterbreed 4.307
5 Water Natuurlijk 2.015
6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2.209
7 Partij voor de Dieren 1.805
8 50PLUS 1.268
9 Belang van Nederland (BVNL) 834
10 BBB 4.849
11

Ouderen Appèl - Hart voor Water

205
12 AWP voor water, klimaat en natuur 1.297

Totaal aantal geldige stemmen: 27.502
Blanco stemmen: 306
Ongeldige stemmen: 74

Processen verbaal

Een compleet overzicht per stembureau, per partij, per kandidaat is beschikbaar in een csv-bestand (externe link).  

Instructie om een csv-bestand te openen:

  1. Open de link in Google Chrome of andere bowser niet zijnde Internet Explorer.
  2. Download het bestand.
  3. Klik Openen gedownload bestand.
  4. Kies bewerken inschakelen.
  5. Selecteer de kolom A. Kies tab Gegevens.
  6. Kies 'tekst naar kolommen'.