Uitslag verkiezingen Provinciale Staten

Op deze pagina vindt u de uitslagen en processen-verbaal van de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten.

Opkomst

In totaal heeft 48,4% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht.

Uitslag

Lijstnummer Politieke partij Aantal stemmen
1 VVD 4391
2 Forum voor Democratie 967
3 CDA 1776
4 SP (Socialistische Partij) 1969
5 D66 1408
6 GROENLINKS 1929
7 PVV (Partij voor de Vrijheid) 2263
8 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2132
9 50PLUS 817
10 Partij voor de Dieren 1014
11 Lokaal Brabant 1190
12 Christen-Unie-SGP 340
13 Volt 536
14 Belang van Nederland (BVNL) 284
15 BBB 5173
16 JEZUS LEEFT 15
17 AWP voor water, klimaat en natuur 206
18 Alliantie 135
19 Ouderen Appèl - Hart voor Brabant 133
20 JA21 1451

Totaal aantal geldige stemmen: 28129
Blanco stemmen: 90
Ongeldige stemmen: 69

Processen-verbaal

Een compleet overzicht per stembureau, per partij, per kandidaat is beschikbaar in een csv-bestand (externe link)

Instructie om een csv-bestand te openen:

  1. Open de link in Google Chrome of andere bowser niet zijnde Internet Explorer.
  2. Download het bestand.
  3. Klik Openen gedownload bestand.
  4. Kies bewerken inschakelen.
  5. Selecteer de kolom A. Kies tab Gegevens.
  6. Kies 'tekst naar kolommen'.