Tijdelijke ontheffing schenken zwak alcoholische drank

Wat u moet weten

  • De ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken zoals bier en wijn.
  • De persoon die verantwoordelijk is voor het schenken van de alcohol is minimaal 21 jaar.
  • De persoon die verantwoordelijk is voor het schenken van de alcohol is van goed gedrag. (ter beoordeling aan de politie).
  • De persoon die verantwoordelijk is voor het schenken van de alcohol is in bezit van een verklaring Sociale Hygiëne.
  • Er is sprake van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid.

Meesturen

  • Aanvraag ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet
  • Verklaring Sociale Hygiëne
  • Geldig identificatiebewijs

Kosten

Soort ontheffing, tarief 2021 Prijs 
Ontheffing Drank- en Horecawet € 143,35