Doet u mee?

Uw 2 antwoorden helpen ons een betere website te maken.
Heeft u geen tijd of zin? Kies dan voor Nee, dank u.

Wij gebruiken dit formulier alleen voor onderzoeksdoeleinden. U kunt dit formulier niet gebruiken om contact met ons op te nemen.

Ik bezoek de website vandaag als

Terugdringen horeca en detailhandel buiten de centrumring

Roosendaal wil een aantrekkelijke binnenstad. Dat gaat het best door winkels en horeca te concentreren in het centrum. Om dit te regelen is het bestemmingsplan “Terugdringen horeca en detailhandel buiten de centrumring en de aangewezen winkelgebieden” gemaakt. Dit plan zorgt dat de bestemming op percelen met een horeca- of detailhandelsbestemming verandert. Dit geldt alleen voor percelen buiten de centrumring en de aangewezen winkelgebieden. Waarbij het alleen gaat om panden met een horeca- en/of detailhandelsmogelijkheid, maar deze functies in die panden niet (meer) zijn gevestigd. Deze percelen heeft de gemeente in kaart gebracht. De eigenaren zijn door de gemeente persoonlijk geïnformeerd tijdens twee informatieavonden.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf  4 februari 2019 voor één jaar ter inzage. Dat is langer dan normaal. Gedurende dit jaar heeft u nog de mogelijkheid om in uw pand, volgens de huidige regels, een horecazaak en/of een winkel te vestigen. Dat kan zonder problemen. Is deze horecazaak en/of winkel na deze periode van één jaar nog in het pand gevestigd, dan houdt het pand de mogelijkheid voor een winkelfunctie. Is er na een jaar nog steeds geen horeca en/of winkel in het pand gevestigd, dan komt die functie door het nieuwe bestemmingsplan te vervallen.

Documenten

Vragen en antwoorden

 • Levert dit bestemmingsplan voor mij minder mogelijkheden op? 
  Ja. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld mag er in het pand / op het perceel geen winkel en/of horecazaak meer worden gevestigd. Dat levert een beperking op van de gebruiksmogelijkheden van het pand. Het pand krijgt een nieuwe bestemming. In veel gevallen is daarbij gekozen voor een zogenaamde Gemengd 2-bestemming.
 • Welke mogelijkheden biedt een Gemengd-2 bestemming? 
  De bestemming Gemengd-2 biedt de volgende mogelijkheden: 
  - Kantoren 
  - Maatschappelijke voorzieningen 
  - Dienstverlening 
  - Ambachtelijke werkplaatsen 
  - Wonen
  Zoals u ziet komen alleen de winkelfunctie en/of de horecafunctie niet meer in dit rijtje voor.
 • Mag ik in mijn pand bijvoorbeeld een kappersbedrijf vestigen? 
  Ja, dat mag. Een kappersbedrijf valt onder dienstverlening. Deze functie is toegelaten buiten het centrumgebied en de aangewezen kernwinkelgebieden.
 • Gaat de regeling per direct in? 
  Nee. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf  4 februari 2019 voor één jaar ter inzage. Dat is langer dan normaal. Gedurende dit jaar heeft u nog de mogelijkheid om in uw pand, volgens de huidige regels, een horecazaak en/of een winkel te vestigen. Dat kan zonder problemen. Is deze horecazaak en/of winkel na deze periode van één jaar nog in het pand gevestigd, dan houdt het pand de mogelijkheid voor een winkelfunctie. Is er na een jaar nog steeds geen horeca en/of winkel in het pand gevestigd, dan komt die functie door het nieuwe bestemmingsplan te vervallen.
 • Waarom wil de gemeente het aantal winkels buiten de binnenstad en de aangewezen winkelgebieden terugdringen? 
  Sinds 2008 verkeert de winkelbranche in een crisis. Het aantal winkels loopt terug. Hierdoor ontstaat leegstand. Daarnaast nemen aankopen via internet toe. Dit gaat ten koste van de fysieke winkel. Roosendaal wil een goed functionerende binnenstad en andere aangewezen winkelgebieden. Dit gaat het best door de winkels en horeca in deze gebieden te concentreren.
 • Moeten alle horecazaken en detailhandel buiten de binnenstad en de kernwinkelgebieden op termijn verdwijnen? 
  Nee. Bestaande horeca en winkels in panden buiten de binnenstad en de kernwinkelgebieden mogen blijven. De gemeente houdt wel jaarlijks bij welke panden langere tijd leegstaan.
 • Wat is detailhandel? 
  Het gaat hierbij om een winkel. Kappers, consumentenverzorgende activiteiten, maatschappelijke functies en dienstverlening zijn (en blijven) toegestaan.
 • Kan de gemeente mij helpen bij het vinden van een goede bestemming voor mijn pand? 
  Een eigenaar van een pand is altijd zelf verantwoordelijk voor de invulling van het pand. De gemeente kan wel behulpzaam zijn.
 • Wordt mijn pand minder waard wanneer detailhandel en/of horeca niet meer mogelijk is? 
  De bestemming van een perceel en daarmee de gebruiksmogelijkheden van een pand zijn van invloed op de waarde van een pand. Het is daarom belangrijk dat er voldoende gebruiksmogelijkheden blijven voor een goede invulling van uw pand. We kunnen niet voorbij gaan aan de ontwikkelingen in detailhandelsland en het feit dat de behoefte aan winkelruimte afneemt. In het nieuwe bestemmingsplan verdwijnen de detailhandels en/of horecafunctie, maar zijn voldoende alternatieven mogelijk.
 • Kan ik bezwaar maken tegen wat de gemeente met dit bestemmingsplan beoogt? 
  Ja. Vanaf  4 februari ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor één jaar ter inzage. Gedurende deze periode kunt u een inspraakreacties indienen. In deze periode kunt u ook nog een passende invulling voor uw pand zoeken volgens de huidige regels. Dit betekent dat u een winkel en/of horecazaak in uw pand kunt vestigen. Na één jaar wordt een besluit genomen over het plan. Hierna heeft u ook weer de mogelijkheid om bezwaar op het plan te maken. De gemeenteraad zal uiteindelijk het plan definitief vaststellen.