Terugdringen horeca en detailhandel buiten de centrumring

Op woensdag 23 januari en donderdag 24 januari organiseert de gemeente twee informatiebijeenkomsten om het nieuwe bestemmingsplan ‘Terugdringen horeca en detailhandel buiten de centrumring en de aangewezen winkelgebieden’ toe te lichten. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de horeca- en detailhandel bestemming van percelen, waar op dit moment geen van beide functies wordt uitgeoefend, om te zetten in een andere bestemming.

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. Tijdens de informatiebijeenkomst staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van dit plan, maar ook bij de mogelijkheden die dit plan heeft voor de eigenaren van de betreffende panden. 

De eigenaren zijn middels een brief persoonlijk uitgenodigd voor een van beide avonden. Mocht u (als niet-eigenaar) toch geïnteresseerd zijn dan kunt u een email sturen aan Rietje Hersbach, r.hersbach@roosendaal.nl.

Na de informatieavond volgt hier meer informatie.