Subsidie in stappen

Informatie bij het aanvragen van een subsidie

Wet- en regelgeving

De stappen bij de subsidieaanvraag

1. Subsidie aanvragen

Aanvragen van een subsidie doet u eenvoudig en veilig online via het aanvraagformulier.

Dit doet u met eHerkenning - Niveau 2. eHerkenning is een soort DigiD voor organisaties. Gebruik het Stappenplan aanvragen eHerkenning als u moeite heeft met het aanvragen van eHerkenning.

2. Aanvraagtermijn

Bijna alle subsidies vraagt u aan tussen 1 juli en 1 oktober 2018. Kijk in uw nadere regel voor de juiste aanvraagtermijn. De aanvragen die na deze periode ingezonden worden kunnen geweigerd worden.

3. Beslistermijn

U ontvangt het besluit over uw subsidieaanvraag uiterlijk 31 december 2018 of 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Zolang uw subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn opgeschort. Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, ontvangt u hierover bericht.

Als de gemeente positief besluit op uw subsidieaanvraag krijgt u een verleningsbeschikking. Hierin wordt u de subsidie voorlopig verstrekt. In de verleningsbeschikking staan het subsidiebedrag, de subsidievoorwaarden en of u een voorschot op de subsidie krijgt. U weet nu hoeveel subsidie u maximaal krijgt en wat u daarvoor moet doen.

Promotielogo
Heeft u subsidie gekregen van de gemeente Roosendaal? Gebruik dan dit logo bij de promotie van uw activiteit. 
pdf Subsidielogo gemeente Roosendaal (PDF, 805.22 KB)
 

4. Subsidie verantwoorden (vaststellen)

Subsidies moet u verantwoorden. U laat zien wat u gedaan heeft voor de subsidie.

  • Subsidie van meer dan € 10.000,-: U dient hiervoor een aanvraag tot vaststelling (verantwoording) online in. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief (beschikking) die u heeft ontvangen.
  • Subsidie tot en met € 10.000,-: De subsidie wordt bij de verlening direct vastgesteld (uitzonderingen daargelaten). Steekproefsgewijs kunnen wij u vragen om de ontvangen subsidie te verantwoorden. Daar ontvangt u dan een brief of e-mail over.  

5. Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit, neem dan eerst contact op met de contactpersoon uit uw brief (beschikking), telefonisch op nummer 14 0165 of per e-mail via subsidies@roosendaal.nl. U kunt formeel bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking. De bezwaarprocedure staat op de gemeentelijke website op de pagina Bezwaar en beroep.