Subsidie OZB-compensatie en jeugdledensubsidie 2022 - 2025

Lees de subsidieregel goed door voordat u subsidie aanvraagt.

Wat u moet weten

Voor 2022 tot en met 2025 is het nog mogelijk om voor de volgende regelingen subsidie aan te vragen.

Compensatie OZB lasten 2022 - 2025

Subsidie voor Compensatie OZB lasten 2022 t/m 2025: subsidie voor de compensatie van onroerend zaak belasting (aanvraagtermijn 2 maanden na dagtekening van de aanslag).

Jeugdledensubsidie sport, cultuur en scouting 2022 - 2025

Jeugdledensubsidie sport, cultuur en scouting 2022 - 2025: subsidie voor actieve jeugdleden tot en met 18 jaar woonachtig in Roosendaal. Aan te vragen door verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en scouting.

Hoe het werkt

Aanvragen

  • U dient online de aanvraag voor deze subsidie in. Dit doet u met eHerkenning- Niveau 2.
  • Voor de jeugdledensubsidie geldt dat nieuwe verenigingen en stichtingen gedurende de subsidieperiode (2022-2025) jaarlijks tussen 1 juli en 1 oktober met eHerkenning - niveau 2 een aanvraag kunnen indienen via het aanvraagformulier jeugdledensubsidie.
  • Wanneer u na 2022 al subsidie voor OZB-compensatie of jeugdleden ontvangt, hoeft u alleen jaarlijks uw gegevens te actualiseren, dat kan tot en met 2025 via mijn.roosendaal.nl.
  • Voor de OZB-compensatie geldt dat nieuwe verenigingen en stichtingen gedurende 2 maanden na dagtekening van de OZB-aanslag met eHerkenning - niveau 2 een aanvraag kunnen indienen via het aanvraagformulier subsidie compensatie OZB.
Subsidieregel  
Compensatie OZB lasten 2022-2025 2 maanden na dagtekening aanslag 2022
Jeugdledensubsidie 2022-2025 1 juli – 1 oktober 2021

Besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats 13 weken na indiening van de aanvraag of de actualisatie van de huidige subsidie.

Nodig

Verder nodig voor de subsidieaanvraag:

Subsidieregeling Aanleveren
Compensatie OZB-lasten een kopie van de OZB-aanslag
Jeugdledensubsidie een ledenlijst met naam, adres en geboortedatum (Bij voorkeur in Excel-formaat of soortgelijk formaat)