Subsidie Maatschappelijk Ondernemen

Wat u moet weten

Maatschappelijk Betrokken Ondernemersnetwerk 2022 tot en met 2025 

Subsidie kan worden verstrekt aan activiteiten die bijdragen aan het het bevorderen van een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat en het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen in de gemeente Roosendaal.

Hoe het werkt

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten:

  1. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door Stichting Samen in de Regio.
  2. Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.
  3. Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.
  4. Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

Nodig