Stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties

Wilt u een bestaande woon- en werklocatie kopen op het bedrijventerrein Vijfhuizenberg maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Met de stimuleringsregeling aankoop woon- en werklocaties kunt u misschien net dat beetje extra lenen dat u nodig heeft.

Wat u moet weten 

Voordat u een stimuleringslening aankoop woon- en werklocaties kunt aanvragen, stelt de gemeente Roosendaal vast of u voldoet aan de voorwaarden.  

Voor wie is de lening? 

 • U bent 18 jaar of ouder en eigenaar van een bedrijf. 
 • Uw bedrijf staat minimaal 1 jaar ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
 • De aan te kopen woon- en werklocatie staat op het bedrijventerrein Vijfhuizenberg in de gemeente Roosendaal.  
 • Het betreft een bestaande woon- en werklocatie, dus geen nieuw te bouwen pand. 
 • De aan te kopen woon- en werklocatie staat aantoonbaar al langer dan 1 jaar te koop. 

Condities van de lening  

 • De Stimuleringslening aankoop woon- en werklocaties is een zakelijke lening en wordt hypothecair verstrekt.  
 • De Stimuleringslening aankoop woon- en werklocaties bedraagt 15% van de koopsom met een maximum van € 100.000. 
 • De Stimuleringslening aankoop woon- en werklocaties heeft een eigen 15- jaarsrente tarief. Deze rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. Het college van burgemeester en wethouders stelt het rentepercentage vast op het moment van toewijzen/ beschikken van de stimuleringslening.  
 • Op dit moment bedraagt de rente 2,1% (prijspeil 1 oktober 2020) 
 • De SVn verstrekt de lening en deze passeert bij de notaris.
 • U kunt de lening altijd boetevrij aflossen met een minimum van € 250,-.  
 • Het college wijst een aanvraag af als het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren. 
 • De stimuleringslening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten. 
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.

Meer informatie 

Meer informatie over deze stimuleringsleningen vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn

Zo werkt het

 • Stuur de gevraagde stukken via uw DigiD naar de gemeente. De gemeente toetst globaal of u in aanmerking komt voor een stimuleringslening. Zo ja, dan stuurt de gemeente u een toewijzingsbrief.   
 • Met deze toewijzingsbrief kunt u digitaal een leningsaanvraag indienen bij de SVn. Hiervoor gaat u naar www.svn.nl.  
 • SVn neemt uw leningaanvraag in behandeling. Bij positieve toetsing brengt SVn u een offerte uit voor de stimuleringslening. Hierin staan vermeld: het leningsbedrag, de maandelijkse last aan rente en het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden.  
 • Zodra u de offerte hebt geaccepteerd en aan alle overige voorwaarden is voldaan, ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling van uw lening.  

Nodig 

 • Voorlopige koopovereenkomst van de aan te kopen woon- en werklocatie.
 • Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel van uw bedrijf.
 • Bewijsstuk dat de aan te kopen woon- en werklocatie al langer dan een jaar te koop staat (bijvoorbeeld de verkoopopdracht bij makelaar). 

Kosten

 • Afsluitkosten SVn Stimuleringslening: € 1.500. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn Stimuleringslening. 
 • Overige kosten, zoals kosten voor financieel advies, taxatie en notaris.