Stempas

Uiterlijk woensdag 8 november ontvangt u uw stempas via de post.

Als u gaat stemmen, neemt u deze stempas mee. Ook moet u een legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse Identiteitskaart of rijbewijs) meenemen om te kunnen stemmen.

Let op: Uw legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Zonder uw stempas of uw legitimatiebewijs mag u niet stemmen.