Stage-opdracht voor een groenontwerper in spé

We hebben je nodig in Roosendaal!

Je  stage-opdracht

De wijken die begin jaren 60 zijn gebouwd in Roosendaal worden de komende jaren voorzien van nieuwe riolering. Gelijktijdig hiermee gaan we het openbare gebied herinrichten.

Dit heeft altijd een grote impact op bewoners en hun omgeving. Tegenwoordig zeker, want naast economische en technische aspecten zijn er veel andere onderwerpen waar we rekening mee moeten houden. Dit zijn bijvoorbeeld klimaatverandering, duurzaamheid, natuur en ecologie. De veranderende maatschappij, het mobiliteitsvraagstuk, vergrijzing en zorg spelen ook een grote rol. En wat te denken van de renovaties van bestaande bebouwing, sloop en nieuwbouw.

Daarom willen we een beeldkwaliteitsplan maken voor de inrichting en het gewenste beeld van de openbare ruimte in de wijk. Hoe willen we dat de wijk er over 20 jaar uit ziet en functioneert?  Dit doen we door onderzoek, inventarisaties, gesprekken met betrokkenen, enz.

Wil je hieraan bijdragen, vind je dit ook een toffe uitdaging en wil jij je afstudeeropdracht hieraan koppelen? Bij de gemeente Roosendaal kan dat. Samen stellen we een opdracht op die past binnen de vastgestelde leerdoelen. Waar kan deze opdracht zoal uit bestaan?

  1. Inventarisatie van de wijk op het gebied van rioolvervangingen, waterproblematiek, sociale opgave, mobiliteit en flora en fauna.
  2. Onderzoek naar trends en globale opgaven in relatie tot duurzaamheid en klimaatadaptatie.
  3. Combineer 1 en 2 tot een toolbox van nieuwe profielen voor de wijk.
  4. Werk een aantal straten of plekken uit tot schetsontwerp.

Je kracht

Jij bent de groenontwerper in spé die wij zoeken, die de ambitie heeft om groenontwerpen voor een wijk te maken. Je volgt de opleiding Management van de Leefomgeving of Tuin- en landschapsinrichting en bent op zoek naar een leuke stage. Je werkt graag met anderen samen en anderen met jou. Je communiceert makkelijk, zowel mondeling als schriftelijk.

Ons aanbod

Vanaf dag één een uitdagende stage bij het Ingenieursbureau. Je werkt in een fijne werkomgeving en kan je creativiteit volledig benutten. We bieden je een basiscursus Microstation aan. Je krijgt een eigen werkplek bij het Ingenieursbureau en een vergoeding van maximaal € 350,-- per maand. Bovendien kan het zomaar zijn dat wij je na je afstuderen een overeenkomst aanbieden!

Gemeente Roosendaal

Roosendaal. Stad van de menselijke maat met talloze kleurrijke verenigingen, inwoners en ondernemers. Leuke vraagstukken en korte lijnen met belangrijke stakeholders. In Roosendaal zetten we in op mooie resultaten die samengaan met werkplezier. Wij geloven in de kracht van onze medewerkers. Daarom werken wij steeds meer in kleine groepen van acht tot twaalf medewerkers. Samen zijn we verantwoordelijk voor het groepsresultaat en we verdelen onderling de werkzaamheden. Zo zijn we wendbaarder en ontstaat er ruimte voor mooie initiatieven.

Contact

Voor meer info kun je contact opnemen met Wim Uijtdehaag via email: w.uijtdehaag@roosendaal.nl of nummer 140165.