Stadstuin Van Hasselt

De gemeente Roosendaal investeert in de vergroening van het gebied tussen het Tongerlohuys, schouwburg De Kring en het Koetshuis: Stadstuin Van Hasselt. Deze vergroening draagt bij aan een aantrekkelijke binnenstad. Bovendien speelt Roosendaal zo ook in op het veranderende klimaat. De provincie Noord-Brabant draagt financieel bij aan dit project.

Ontwerp

Stadstuin Van Hasselt wordt een aangename, groene plek

Het ontwerp voor Stadstuin Van Hasselt is gemaakt samen met medewerkers van De Kring, het Tongerlohuys, de eigenaar van de Koetshuistuin en Alwel. Stadstuin Van Hasselt is straks een aangename, groene plek om te vertoeven of doorheen te wandelen. Er komt een centrale wadi, waarin regenwater wordt opgevangen en vertraagd wordt afgevoerd en vlindervormige paden. Naast groene borders met bomen en planten komen er zitranden waar je lekker in de zon kunt zitten. Basisscholen uit de buurt kunnen er een buitenles verzorgen. In de Stadstuin komen beelden uit de collectie van het Tongerlohuys en krijgt het kunstwerk de Groenfabriek een plek.

Wisselende waterniveaus

Het regenwater van de daken van de panden rond de stadstuin wordt afgevoerd via de wadi en de gracht rondom het Tongerlohuys. Omdat het waterniveau per seizoen anders is, krijgt Stadstuin Van Hasselt in elk seizoen een ander karakter.

Toegang en parkeren

De stadstuin krijgt een hekwerk en twee toegangspoorten om het gebied in de avond- en nacht te kunnen afsluiten. Aan de zuidrand van de stadstuin komen 12 parkeerplaatsen voor openbaar gebruik (waaronder 2 invalideplaatsen). Voor deze parkeerplaatsen geldt het parkeerregime dat van toepassing is in het centrum.

Gebied Stadstuin Van Hasselt

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp vindt u in onderstaand document

pdf Definitief ontwerp Stadstuin Van Hasselt (PDF, 162.58 KB)
 

Sfeerimpressies Stadstuin van Hasselt

Toegang Stadstuin van Hasselt vanaf de Nieuwstraat poort dicht

 

Planning

   
Afronden Voorlopig Ontwerp April 2021
Definitief Ontwerp Mei 2021
Aanbestedingsprocedure Vanaf eind april 2021
Informeren omwonenden over werkzaamheden Eind mei 2021
Start werkzaamheden  Zomer 2021
Afronding werkzaamheden Begin 2022

Vraag en antwoord