Rondje Roosendaal

De gemeente Roosendaal en provincie Noord-Brabant werken samen met bewoners, eigenaren, ondernemers en andere partijen aan de ontwikkeling van een stadscentrum waarin het nog prettiger wonen, leven en ondernemen is. Deze ambities zijn vastgelegd in het ontwikkelplan Rondje Roosendaal.

Inhoud

Nieuwe invulling van het centrumgebied

Roosendaal bereidt zich voor op de toekomst. Met het ontwikkelplan Rondje Roosendaal werken we aan een nieuwe invulling van het centrumgebied. Hierbij gaan wij het gesprek aan met bewoners, eigenaren, ondernemers en andere partijen om samen te ontdekken en onderzoeken wat we belangrijk vinden op onder andere het gebied van openbare ruimte, groen en leefbaarheid. Met de informatie die we ophalen geven we opnieuw invulling en vorm aan het centrumgebied. Zo blijft Roosendaal ook in de toekomst een stad waar het prettig wonen, verblijven, ontmoeten, ondernemen en leren is.

Meer woningen, een gezondere en groenere stad

Roosendaal bouwt de komende jaren winkelruimte om naar ruimte om te wonen en verblijven. Zo komen er in de binnenstad minimaal 1.000 woningen bij voor jong en oud. Verder transformeert de stad van autostad naar gezonde stad, met veel meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Ook maken we de binnenstad een stuk groener.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Urban Synergy

Veranderingen per deelgebied

De transformatie van de binnenstad is onder te verdelen in zes verschillende deelgebieden. Elk deelgebied kent haar eigen karakter. 

1. Het kernwinkelgebied wordt compacter, zodat er ruimte ontstaat voor de transformatie van gebouwen. De Dr. Brabersstraat verandert als eerste van winkelstraat naar groene woonstraat.
2. Het oude centrum, met veel historische straten, transformeert naar een fijne en veilige leefomgeving.
3. Het kloostercomplex Mariadal krijgt een woonbestemming en een deels openbare kloostertuin.
4. Het stationsgebouw en het gebied eromheen krijgen een nieuwe invulling. De verbinding naar de binnenstad krijgt een kwalitatieve impuls.
5. Op Stadsoevers verandert een verouderd haven- en industriegebied in een hoogwaardig woongebied.
6. Het Vlietpark wordt een open, groene ruimte met diverse functies (wonen, sport, onderwijs).

De deelgebieden worden met elkaar verbonden door groenstructuren, pleintjes en steegjes. Deze verbindingen vormen een belangrijke pijler van het ontwikkelplan.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Urban Synergy

Plannen aangeboden aan de gemeenteraad

Het college heeft het ontwikkelplan Rondje Roosendaal omarmd en vastgesteld. Afgelopen zomerperiode lag dit plan ter inzage voor inspraak. De inspraak heeft niet tot grote aanpassingen geleid. Wel bevestigde de inspraak de oproep voor extra aandacht voor leefbaarheid, vergroening, verkeersveiligheid en een goed ondernemersklimaat. Hier werd tijdens de participatie ook al aandacht voor gevraagd. U kunt de inspraakreacties teruglezen in het inspraakrapport.

Het collegeprogramma ‘Zij aan zij’ is verwerkt in het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal. Het plan is nu aangeboden aan de gemeenteraad. Zij neemt hierover haar besluit op 22 december.  

Realisatie proeftuinen

In gesprekken met belanghebbenden is opgehaald welke aspecten zij belangrijk vinden in hun woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van (verkeers)veiligheid en leefbaarheid. De proeftuinen zijn voorzien om in 2022 te realiseren. Na een nog nader te bepalen periode zal per proeftuin een evaluatie worden opgesteld. Ook worden er per proeftuin afspraken gemaakt over het proces, de communicatie, de monitoring en de afsluiting van de proeftuinen. Daarnaast worden concrete kortetermijnmaatregelen uitgevoerd welke al direct zullen zorgen voor een verbetering van de leefomgeving.

Ontwikkelplan

Hieronder vindt u het ontwikkelplan.

Ontwikkelplan Rondje Roosendaal

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar zozieikhet@roosendaal.nl