Rondje Roosendaal

De gemeente Roosendaal en provincie Noord-Brabant werken samen met bewoners, eigenaren, ondernemers en andere partijen aan de ontwikkeling van een stadscentrum waarin het nog prettiger wonen, leven en ondernemen is. Deze ambities zijn vastgelegd in het ontwikkelplan Rondje Roosendaal.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Urban Synergy

Inhoud

Nieuwe invulling van het centrumgebied

Roosendaal bereidt zich voor op de toekomst. Met het ontwikkelplan Rondje Roosendaal werken we aan een nieuwe invulling van het centrumgebied. Hierbij gaan wij het gesprek aan met bewoners, eigenaren, ondernemers en andere partijen om samen te ontdekken en onderzoeken wat we belangrijk vinden op onder andere het gebied van openbare ruimte, groen en leefbaarheid. Met de informatie die we ophalen geven we opnieuw invulling en vorm aan het centrumgebied. Zo blijft Roosendaal ook in de toekomst een stad waar het prettig wonen, verblijven, ontmoeten, ondernemen en leren is.

Meer woningen, een gezondere en groenere stad

Roosendaal bouwt de komende jaren winkelruimte om naar ruimte om te wonen en verblijven. Zo komen er in de binnenstad minimaal 1.000 woningen bij voor jong en oud. Verder transformeert de stad van autostad naar gezonde stad, met veel meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Ook maken we de binnenstad een stuk groener.

Veranderingen per deelgebied

De transformatie van de binnenstad is onder te verdelen in zes verschillende deelgebieden. Elk deelgebied kent haar eigen karakter. 

1. Het kernwinkelgebied wordt compacter, zodat er ruimte ontstaat voor de transformatie van gebouwen. De Dr. Brabersstraat verandert als eerste van winkelstraat naar groene woonstraat.
2. Het oude centrum, met veel historische straten, transformeert naar een fijne en veilige leefomgeving.
3. Het kloostercomplex Mariadal krijgt een woonbestemming en een deels openbare kloostertuin.
4. Het stationsgebouw en het gebied eromheen krijgen een nieuwe invulling. De verbinding naar de binnenstad krijgt een kwalitatieve impuls.
5. Op Stadsoevers verandert een verouderd haven- en industriegebied in een hoogwaardig woongebied.
6. Het Vlietpark wordt een open, groene ruimte met diverse functies (wonen, sport, onderwijs).

De deelgebieden worden met elkaar verbonden door groenstructuren, pleintjes en steegjes. Deze verbindingen vormen een belangrijke pijler van het ontwikkelplan.

Plannen vastgesteld door het college

Het college heeft het ontwikkelplan Rondje Roosendaal omarmd en vastgesteld. Daarnaast hebben zij het ontwikkelplan vrijgegeven voor de formele inspraak. Dit betekent dat het plan vanaf 23 mei 2022 voor 6 weken ter inzage zal worden gelegd. Hiervoor zijn een officiële publicatie en inspraakavond in voorbereiding. Parallel aan dit inspraakmoment werken wij aan het korte termijnplan, oftwel de proeftuinen.

Realisatie proeftuinen

In gesprekken met belanghebbenden is opgehaald welke aspecten zij belangrijk vinden in hun woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van (verkeers)veiligheid en leefbaarheid. De proeftuinen zijn voorzien om in 2022 te realiseren. Na een nog nader te bepalen periode zal per proeftuin een evaluatie worden opgesteld. Ook worden er per proeftuin afspraken gemaakt over het proces, de communicatie, de monitoring en de afsluiting van de proeftuinen. Daarnaast worden concrete kortetermijnmaatregelen uitgevoerd welke al direct zullen zorgen voor een verbetering van de leefomgeving.

Ontwikkelplan

Hieronder vindt u het ontwikkelplan.

pdf Ontwikkelplan Rondje Roosendaal (PDF, 84 MB)


Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar zozieikhet@roosendaal.nl

Inspraak

Om iedereen de mogelijkheid te geven op het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal te reageren, wordt het ter inzage gelegd. Vanaf maandag 23 mei kunt u het ontwikkelplan gedurende 6 weken op verschillende manieren inzien en hierop reageren:

Digitaal

Hieronder vindt u het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal. U kunt uw reactie op het ontwikkelplan kenbaar maken via het e-mailadres zozieikhet@roosendaal.nl.

Ook is het mogelijk uw zienswijze in te dienen via DigiD of eHerkenning.

Voor burgers:
https://mijn.roosendaal.nl/aanvragen/629/persoon/inspraakreactie

Voor organisaties 
https://mijn.roosendaal.nl/aanvragen/629/organisatie/inspraakreactie

Wanneer u uw inspraakreactie op deze manier indient, kunt u via uw persoonlijke internetpagina de voortgang van de behandeling van uw reactie volgen.

pdf Ontwikkelplan Rondje Roosendaal (PDF, 84 MB)


Schriftelijk

Schriftelijke reacties richt u aan burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA in Roosendaal, onder vermelding van 'Ontwikkelplan Rondje Roosendaal', zaaknummer 359712. Uw brief dient de volgende aspecten te bevatten:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop u de inspraakreactie schrijft;
  • Waarom u een inspraakreactie schrijft;
  • Uw handtekening.

Papieren versie

U kunt de papieren versie van het ontwikkelplan inzien op het tijdelijke stadskantoor Mariadal, Vincentiusstraat 7 in Roosendaal. Hiervoor dient u vooraf telefonisch een afspraak te maken. Dit kan via het telefoonnummer 0165-579231.

Inspraakavond

Wij geven u graag de gelegenheid om vragen te stellen over het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal. Daarom organiseren we zowel een digitale als fysieke inspraakavond.

Digitaal

  • Donderdag 2 juni om 18.30 uur vindt een digitale inspraakavond plaats via Microsoft Teams. De aanmeldingstermijn voor deze digitale bijeenkomst is inmiddels gesloten. U bent van harte welkom op de fysieke inspraakavond op woensdagavond 8 juni tussen 16.30 en 20.30 uur in KaaiDuurzaam, oftwel het voormalige EKP-gebouw, Kadeplein 2 in Roosendaal.

Fysiek

Voor inwoners

  • Woensdag 8 juni tussen 16.30 en 20.30 uur bent u welkom in KaaiDuurzaam, oftewel het voormalige EKP-gebouw, Kadeplein 2 in Roosendaal. U hoeft zich voor deze fysieke bijeenkomst niet aan te melden. U kunt tussen 16.30 en 20.30 uur bij ons binnenlopen.

Voor ondernemers

  • Donderdag 9 juni tussen 18.00 en 20.30 uur bent u welkom in KaaiDuurzaam, oftewel het voormalige EKP-gebouw, Kadeplein 2 in Roosendaal. U hoeft zich voor deze fysieke bijeenkomst niet aan te melden. U kunt tussen 18.00 en 20.30 uur bij ons binnenlopen.