Reconstructie Zwaanhoefstraat

Op 15 april starten we met de reconstructie van de Zwaanhoefstraat. De fietspaden en het voetpad zijn in 2018 al gedaan. Nu volgt de rest van de werkzaamheden. De zogenaamde dwarsparkeervakken verdwijnen en de weg krijgt langsparkeervakken. Hierdoor krijgen de bestaande bomen meer ruimte. We nemen ook verkeersremmende maatregelen ter hoogte van de Edisonstraat, Voltastraat en Schotsbossenstraat. Er moet een stuk riool worden vervangen nabij de kruising met de Bredaseweg. Verder komt er een (overrijdbare) middengeleider op het kruispunt Bredaseweg/Christiaan Huijgensstraat. Op de tekeningen kunt u zien wat dit allemaal betekent. We verwachten dat de werkzaamheden voor 1 juni 2019 klaar zijn. Binnenkort plaatsen we hier ook de planning.

Eind maart starten we al met het planten van nieuwe bomen in het oude Luijtenpark.

Nieuwe situatie

pdf Tekeningen nieuwe situatie Zwaanhoefstraat (PDF, 2.79 MB)