Reconstructie Zwaanhoefstraat

Op 15 april zijn we gestart met de reconstructie van de Zwaanhoefstraat. De fietspaden en het voetpad zijn in 2018 al gedaan. Nu volgt de rest van de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

De zogenaamde dwarsparkeervakken verdwijnen en de weg krijgt langsparkeervakken. Hierdoor krijgen de bestaande bomen meer ruimte. We nemen ook verkeersremmende maatregelen ter hoogte van de Edisonstraat, Voltastraat en Schotsbossenstraat. Er moet een stuk riool worden vervangen nabij de kruising met de Bredaseweg. Verder komt er een (overrijdbare) middengeleider op het kruispunt Bredaseweg/Christiaan Huijgensstraat. Op onderstaande tekeningen kunt u zien wat dit allemaal betekent. We verwachten dat de werkzaamheden voor 1 juni 2019 klaar zijn. 

De nieuwe bomen in het oude Luijtenpark zijn reeds geplant. Inmiddels is het aanpassen van de parkeervakken gestart.