Reconstructie Wouwseweg

Eind 2019 staat de reconstructie van de Wouwseweg op de planning. Het riool is zodanig verouderd, dat het volledig vervangen moet worden. We leggen ook hier een gescheiden riool aan. Het regenwater wordt dus apart opgevangen en afgevoerd.

Voorbereiding

Wouwseweg na reconstructie

In de zomer van 2017 hebben we als gemeente twee avonden georganiseerd over een geplande reconstructie van de Wouwseweg. Tijdens deze bijeenkomst werd al gesproken over de mogelijkheid dat de Wouwseweg onderdeel zou worden van een “snelfietsroute” tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Inmiddels is het besluit genomen in Bergen op Zoom om de snelfietsroute aan te leggen.  

Van 30km straat naar fietsstraat

Samen met het bewonerscomité hebben we inmiddels de nodige stappen gezet. Er is een indeling van de straat gekozen, waarbij, zoals bij een fietsstraat hoort, de auto’s te gast zijn, er genoeg parkeergelegenheid is en er de mogelijkheid is tot geveltuintjes (zie visual). Daarnaast worden er een aantal verkeersregelmaatregelen toegepast die zorgvuldig tot stand zijn gekomen samen met een kleine afvaardiging van het bewonerscomité. Op basis van dit profiel en gewenste de verkeersmaatregelen zijn we nu druk met het ontwerpen van het Voorlopig Ontwerp.   

Aangepast voorlopig ontwerp beschikbaar

Op 8 januari hebben we het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens de informatieavond. Alle suggesties die bewoners tijdens de informatieavond van 8 januari hebben gedaan, zijn inmiddels waar mogelijk verwerkt in dit aangepaste voorlopig ontwerp. Heeft u nog opmerkingen/vragen of suggesties dan horen wij die graag voor 8 april aanstaande. Dit kan door contact op te nemen met dhr. A. Buijsen via email: a.buijsen@roosendaal.nl of door te bellen met 14 0165.

pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp Wouwseweg (PDF, 642.84 KB)

pdf Voorlopig Ontwerp Wouwseweg (PDF, 587.58 KB)

 

Voorlopige planning reconstructie Wouwseweg

  • Besteksvoorbereiding:
    • maart t/m juni 2019
  • Aanbestedingsprocedure:
    • juli t/m september 2019
  • Uitvoeringsperiode:
    • november 2019 t/m augustus 2020

De status van de bomen

Over het mogelijk behoud van de bomen is ook uitvoerig gesproken. Daarnaast hebben we nog een “Bomen Effect Analyse” laten uitvoeren om te kijken welke bomen uiteindelijk toch  behouden kunnen worden en welke niet. Alle bomen die bij dit onderzoek tot “Slecht” en “Matig” zijn gekwalificeerd worden gekapt. De levensverwachting van deze bomen is gering. De bomen die in het onderzoek als “Goed” en “Redelijk” zijn gekwalificeerd blijven behouden, mits deze bomen inpasbaar zijn in het nieuwe wegprofiel. In totaal kappen we uiteindelijk (conform het Voorlopig Ontwerp) 78 bomen, behouden we 16 bomen en worden 80 nieuwe bomen terug geplant.

Dwarsprofiel Wouwseweg
Dwarsprofiel Wouwseweg na reconstructie


Lengteprofiel Wouwseweg

Lengteprofiel Wouwseweg, na reconstructie