Reconstructie Wouwseweg

Eind 2019 staat de reconstructie van de Wouwseweg op de planning. Het riool is zodanig verouderd, dat het volledig vervangen moet worden. We leggen ook hier een gescheiden riool aan. Het regenwater wordt dus apart opgevangen en afgevoerd.

Voorbereiding

Wouwseweg na reconstructie

In de zomer van 2017 hebben we als gemeente twee avonden georganiseerd over een geplande reconstructie van de Wouwseweg. Tijdens deze bijeenkomst werd al gesproken over de mogelijkheid dat de Wouwseweg onderdeel zou worden van een “snelfietsroute” tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Inmiddels is het besluit genomen in Bergen op Zoom om de snelfietsroute aan te leggen.  

Van 30km straat naar fietsstraat

Samen met het bewonerscomité hebben we inmiddels de nodige stappen gezet. Er is een indeling van de straat gekozen, waarbij, zoals bij een fietsstraat hoort, de auto’s te gast zijn, er genoeg parkeergelegenheid is en er de mogelijkheid is tot geveltuintjes (zie visual). Daarnaast worden er een aantal verkeersregelmaatregelen toegepast die zorgvuldig tot stand zijn gekomen samen met een kleine afvaardiging van het bewonerscomité. Op basis van dit profiel en gewenste de verkeersmaatregelen zijn we nu druk met het ontwerpen van het Voorlopig Ontwerp. Dit Voorlopig Ontwerp presenteren wij op dinsdag 8 januari aan de bewoners in de Distel, Kade 46 in Roosendaal. De bewoners kunnen dan nog suggesties en wijzigingen inbrengen die we, mits mogelijk, inpassen in het ontwerp. Daarna wordt het ontwerp definitief en starten we het aanbestedingstraject, wat zo’n 6 maanden in beslag neemt. We verwachten dan het vierde kwartaal 2019 te kunnen starten met de uitvoering.  

Voorlopig ontwerp

pdf Voorlopig Ontwerp Wouwseweg (PDF, 587.58 KB)

Op 8 februari hebben we het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens de informatieavond. Daarop hebben inwoners nog suggesties gedaan. Deze verwerken we in een vernieuwd voorlopig ontwerp. Deze presenteren we te zijner tijd op deze webpagina.

Voorlopige planning reconstructie Wouwseweg

 • Uitwerking voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp:
  • januari en februari 2019
 • Besteksvoorbereiding:
  • maart t/m juni 2019
 • Aanbestedingsprocedure:
  • juli t/m september 2019
 • Uitvoeringsperiode:
  • november 2019 t/m augustus 2020

De status van de bomen

Over het mogelijk behoud van de bomen is ook uitvoerig gesproken. Daarnaast hebben we nog een “Bomen Effect Analyse” laten uitvoeren om te kijken welke bomen uiteindelijk toch  behouden kunnen worden en welke niet. Alle bomen die bij dit onderzoek tot “Slecht” en “Matig” zijn gekwalificeerd worden gekapt. De levensverwachting van deze bomen is gering. De bomen die in het onderzoek als “Goed” en “Redelijk” zijn gekwalificeerd blijven behouden, mits deze bomen inpasbaar zijn in het nieuwe wegprofiel. In totaal kappen we uiteindelijk (conform het Voorlopig Ontwerp) 78 bomen, behouden we 16 bomen en worden 80 nieuwe bomen terug geplant.

Dwarsprofiel Wouwseweg
Dwarsprofiel Wouwseweg na reconstructie


Lengteprofiel Wouwseweg

Lengteprofiel Wouwseweg, na reconstructie