Reconstructie Wouwseweg

In januari 2020 zijn we gestart met de reconstructie van de Wouwseweg. Het riool wordt vervangen door een gescheiden riool. Ook hier leggen we een gescheiden riool aan. Het regenwater wordt dus apart opgevangen en afgevoerd. Verder is de Wouwseweg het eerste deel van de snelfietsroute F58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom.

Uitvoering

Wouwseweg na reconstructie

Stand van zaken uitvoering

Op dit moment zijn we alweer 5 maanden bezig met de reconstructie van de Wouwseweg.  De riolering is inmiddels vervangen tot en met woonzorgcentrum St. Elisabeth. Eind mei leggen we het nieuwe asfalt vanaf Dit is Plek tot en met de Rubenslaan. We asfalteren dus ook het kruispunt. De verdere planning vindt u onder de tab planning.

Tekeningen Wouwseweg

Bekijk hieronder het Definitieve Ontwerp

Vragen

Heeft u vragen/opmerkingen dan horen wij dat graag. Dit kan door contact op te nemen met dhr. H. Hendrickx via email: H.Hendrickx@roosendaal.nl of door te bellen met 14 0165.

Dwarsprofiel Wouwseweg
Dwarsprofiel Wouwseweg na reconstructie


Lengteprofiel Wouwseweg

Lengteprofiel Wouwseweg, na reconstructie
 

Planning

Zoals gezegd, hebben we het nieuwe riool aangelegd tot aan Woonzorgcentrum St Elisabeth en asfalteren we eind mei het eerste gedeelte van de Wouwseweg.

De Nutsbedrijven zijn ook nog aan het werk. Wij verwachten dat zij nog tot eind september bezig zijn met het vernieuwen van de huisaansluitingen voor gas, water en elektra. Nu is aannemer Baas in opdracht van de nutsbedrijven bezig met de aanleg van een hogedrukgasleiding in de Theresiastraat. Als dat werk klaar is, gaat onze aannemer verder met de aanleg van de nieuwe riolering tot aan de Turborotonde. Tegen die tijd komen wij met nieuwe informatie.

Hieronder vindt u de planning van de werkzaamheden. In de week van 22 juni informeren wij u over de stand van zaken en de planning voor de vakantieperiode.

pdf Planning werkzaamheden reconstructie Wouwseweg (PDF, 2.63 MB)