Reconstructie Wouwseweg

Eind 2019 staat de reconstructie van de Wouwseweg op de planning. Het riool is zodanig verouderd, dat het volledig vervangen moet worden. Ook hier leggen we een gescheiden riool aan. Het regenwater wordt dus apart opgevangen en afgevoerd.

Voorbereiding

Wouwseweg na reconstructie

Definitief ontwerp beschikbaar

Het afgelopen half jaar hebben we met de projectwerkgroep grote stappen gezet in het ontwerp voor de reconstructie van de Wouwseweg.

Op 28 maart hebben wij u geïnformeerd over de beschikbaarheid van het "Aangepast voorlopig ontwerp" van het project Reconstructie Wouwseweg. Hierop hebben wij nog een aantal reacties ontvangen. Deze hebben wij inmiddels verwerkt in een Definitief Ontwerp. 

Vragen

Heeft u vragen/opmerkingen dan horen wij dat graag. Dit kan door contact op te nemen met dhr. A. Buijsen via email: a.buijsen@roosendaal.nl of door te bellen met 14 0165. Zodra het Definitief Ontwerp klaar is, starten we de aanbestedingsfase. We verwachten dit najaar te starten met de uitvoering.

Informatieavond

Voordat wij starten, nodigen wij u nog uit voor een informatieavond over de uitvoering van het werk. Te zijner tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging

Voorlopige planning reconstructie Wouwseweg

  • Besteksvoorbereiding:
    • maart t/m juni 2019
  • Aanbestedingsprocedure:
    • juli t/m september 2019
  • Uitvoeringsperiode:
    • november 2019 t/m augustus 2020

Dwarsprofiel Wouwseweg
Dwarsprofiel Wouwseweg na reconstructie


Lengteprofiel Wouwseweg

Lengteprofiel Wouwseweg, na reconstructie