Reconstructie Wouwseweg

Eind 2019 staat de reconstructie van de Wouwseweg op de planning. Het riool is zodanig verouderd, dat het volledig vervangen moet worden. Ook hier leggen we een gescheiden riool aan. Het regenwater wordt dus apart opgevangen en afgevoerd.

Voorbereiding

Wouwseweg na reconstructie

Aanbestedingsprocedure van start

De aanbestedingsprocedure is gestart. De betekent dat we vanaf nu op zoek zijn naar een aannemer die de werkzaamheden aan de Wouwseweg kan uitvoeren. Op 15 oktober maken we een voorlopige keuze voor een aannemer. Dit noemen we een "voorlopige gunning". Op 7 november wordt de definitieve keuze voor een aannemer gemaakt. Zodra de definitieve keuze gemaakt is, gaat de aannemer aan de slag met een planning voor de werkzaamheden. Uiteraard organiseren wij voordat de werkzaamheden starten nog een informatieavond. Tijdens deze avond nemen wij u mee in de planning en de impact van de werkzaamheden. De informatieavond wordt gepland na 7 november 2019. Hiervoor wordt u dus nog uitgenodigd. 

Definitief ontwerp

Bekijk hieronder het Definitieve Ontwerp. 

Vragen

Heeft u vragen/opmerkingen dan horen wij dat graag. Dit kan door contact op te nemen met dhr. A. Buijsen via email: a.buijsen@roosendaal.nl of door te bellen met 14 0165. Zodra het Definitief Ontwerp klaar is, starten we de aanbestedingsfase. We verwachten dit najaar te starten met de uitvoering.

Voorlopige planning reconstructie Wouwseweg

  • Besteksvoorbereiding:
    • maart t/m juli 2019
  • Aanbestedingsprocedure:
    • augustus t/m oktober 2019
  • Uitvoeringsperiode:
    • november 2019 t/m augustus 2020
Dwarsprofiel Wouwseweg
Dwarsprofiel Wouwseweg na reconstructie


Lengteprofiel Wouwseweg

Lengteprofiel Wouwseweg, na reconstructie