Reconstructie Wouwseweg

In januari 2020 zal worden gestart met de reconstructie van de Wouwseweg. In december 2019 zullen voorafgaand aan deze reconstructie de te verwijderen bomen worden gekapt. Daarnaast is het riool zodanig verouderd, dat het volledig vervangen moet worden. Ook hier leggen we een gescheiden riool aan. Het regenwater wordt dus apart opgevangen en afgevoerd. Verder zal in de Wouwseweg de eerste aanzet worden gemaakt naar de snelfietsroute F58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom.

Voorbereiding

Wouwseweg na reconstructie

Aanbestedingsprocedure afgerond

De aanbestedingsprocedure is afgerond. Aannemer Boskalis uit Rotterdam gaat de werkzaamheden uitvoeren. Kort voor de start van de werkzaamheden worden de omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de werkzaamheden. 

Uitvoering

Naast de werkzaamheden van onze civiele aannemer (aanleg riolering, aanleg fietsstraat en andere verhardingen en groenvakken), voeren de nutsbedrijven ook een grote klus uit in de Wouwseweg. Diverse kabels en leidingen dienen namelijk te worden verlegd en te worden vernieuwd. 

Als meer duidelijk is over de werkwijze en het faseringsplan van de uitvoering, zullen we dit plan op deze webpagina publiceren inclusief het bijbehorende verkeersplan voor de omleidingen. 

Definitief ontwerp

Bekijk hieronder het Definitieve Ontwerp. 

Vragen

Heeft u vragen/opmerkingen dan horen wij dat graag. Dit kan door contact op te nemen met dhr. H. Hendrickx via email: H.Hendrickx@roosendaal.nl of door te bellen met 14 0165. Zodra het Definitief Ontwerp klaar is, starten we de aanbestedingsfase. We verwachten dit najaar te starten met de uitvoering.

Dwarsprofiel Wouwseweg
Dwarsprofiel Wouwseweg na reconstructie


Lengteprofiel Wouwseweg

Lengteprofiel Wouwseweg, na reconstructie