Reconstructie Rucphensebaan

Update: Aanvankelijk stond de start van de reconstructie van de Rucphensebaan op de planning voor medio november 2019. Echter in overleg met de betrokken ondernemers hebben wij besloten in de derde week van januari 2020 te starten met de reconstructie.

Voorlopige planning

We werken in twee fases waarbij de eerste fase ongeveer 5 weken duurt. In week 3 van 2020 starten we met fase 1 - het gedeelte tussen de Ettenseweg en de Meeten. Tijdens deze fase blijven de aansluiting De Meeten - Rucphensebaan en de parkeerplaatsen en winkels altijd bereikbaar. Er geldt voor deze fase een omleidingsroute. Deze vindt u hieronder. Daarna volgt fase 2 – het gedeelte tussen de Meeten en rotonde met het Spectrum. Deze fase voeren we in gedeeltes uit. Dit doen wij om de bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen. De inritten naar de bedrijven houden we zolang mogelijk open. Voordat we met fase 2 starten, bezoeken we alle aangrenzende bedrijven persoonlijk. U krijgt dan van onze omgevingsmanager en de aannemer specifieke uitleg over de uitvoering van fase 2.

pdf Omleidingsroute woonboulevard en GoStores (PDF, 1.72 MB)

Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp voor de Rucphensebaan is beschikbaar en hieronder te bekijken. 

pdf Definitief Ontwerp reconstructie Rucphensebaan (PDF, 1.99 MB) pdf Nieuw profiel Rucphensebaan (PDF, 72.38 KB) pdf Bestaand profiel Rucphensebaan (PDF, 95.95 KB)

Kapvergunningaanvraag bomen noordelijke zijde Rucphensebaan

Eind 2019 starten we met de reconstructie van de Rucphensebaan vanaf de Go Stores tot aan rotonde het Spectrum. Om de doorstroming voor het vrachtverkeer te verbeteren wordt de Rucphensebaan een meter breder. In de huidige situatie staan de bomen al vrij dicht op de weg (aan weerszijden). Daarom is het niet mogelijk om in de nieuwe situatie beide bomenrijen te behouden. Voor de verkeersveiligheid zullen we de noordelijke bomenrij verwijderen. Vorige week woensdag hebben we daartoe een vergunningaanvraag gedaan.

Zodra de vergunning is verstrekt, duurt het nog even voor we de bomen verwijderen. Het broedseizoen moet afgelopen zijn en er loopt nog een onderzoek naar eventuele winterverblijfplaatsen van vleermuizen. Zodra dit afgerond is en er geen vleermuizen zijn aangetroffen, rooien wij de bomen in de tweede fase van het project. Naar verwachting is dit medio februari/maart 2020.

Het Roosendaals beleid is dat we elke gekapte boom moeten compenseren binnen de gemeente Roosendaal. Voor dit project komt er een aanvullend groenplan waarbij we het groen aan de zuidzijde verder aanvullen. Dit groenplan bespreken uiteraard ook met de direct betrokkenen. Verder zoeken we naar plekken in de omgeving waar we bomen kunnen planten. Het kan zijn dat we niet alle te compenseren bomen in de omgeving kwijt kunnen. Het geld dat voor deze bomen in het project is gereserveerd, wordt gestort in het “bomencompensatiefonds”. Vanuit dit fonds worden elders in de gemeente Roosendaal nieuwe bomen aangeplant.

Het definitieve ontwerp voor de Rucphensebaan hebben we uitgebreid met de direct betrokkenen besproken en zij zijn hiermee akkoord gegaan.

Contact

Voor vragen/opmerkingen/voorstellen over dit project kunt u contact opnemen met de heer A. Buijsen. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0165 of per email a.buijsen@roosendaal.nl.