Reconstructie Rucphensebaan

Voorlopig Ontwerp

De gemeente Roosendaal heeft op 27 november het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd voor de reconstructie van de Rucphensebaan. De weg wordt breder gemaakt en de afwatering verbeterd. Het aangepaste voorlopig ontwerp en de profieltekeningen vindt u hieronder.

Reageren

U kunt nog reageren op dit nieuwe voorlopig ontwerp. Stuur uw opmerkingen/voorstellen voor maandag 17 december aanstaande naar de heer A. Buijsen. U kunt dit doen via de onderstaande contactgegevens. De opmerkingen/voorstellen verwerken we nog, voor zover mogelijk in het ontwerp. Deze presenteren we op deze pagina. Naar verwachting starten we met de uitvoering in het derde kwartaal van 2019.

Contact

Voor vragen/opmerkingen/voorstellen over dit project kunt u contact opnemen met de heer A. Buijsen. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0165 of per email a.buijsen@roosendaal.nl.