Reconstructie Roemer Visscherlaan

Na de zomervakantie wordt het riool in de Roemer Visscherlaan vervangen

Definitief ontwerp

Inmiddels is het definitieve ontwerp voor deze werkzaamheden gereed. We hebben op het voorlopig ontwerp veel reacties ontvangen. Deze hebben we waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.

De definitieve inrichting wordt als volgt

  • We vervangen het gemengde riool door een gescheiden riolering. Dit betekent dat er een buis komt voor vuilwater en een buis voor hemelwater;
  • De rijbaan wordt versmald zodat er aan beide zijden geparkeerd kan worden. Auto’s kunnen elkaar in de nieuwe situatie gewoon blijven passeren;
  • We creëren parkeerstroken i.p.v. de voorgestelde parkeervakken voor meer parkeermogelijkheid;
  • We planten 5 bomen. Dit is in lijn met het vergroeningsbeleid van de gemeente;
  • De straat is een 30 km zone. Daarom nemen we de volgende verkeersremmende maatregelen: We verhogen de aansluitingen op de Kroevenlaan en Valeriuslaan en we leggen een visuele drempel midden in de straat (zie tekening).

Wijzigingen in het definitief ontwerp zijn niet meer mogelijk. Toch kunnen we ons voorstellen dat u misschien nog vragen/opmerkingen heeft. U kunt hierover contact opnemen met de projectleider dhr. A. Kole u via mail a.kole@roosendaal.nl, of telefonisch op het rechtstreekse nummer 0165-579548.

pdf Definitief ontwerp reconstructie Roemer Visscherlaan (PDF, 4.68 MB) pdf Tekening van het voorlopig ontwerp reconstructie Roemer Visscherlaan (PDF, 4.01 MB)

 

Planning

Nu het definitieve ontwerp gereed is kunnen wij een aannemer gaan contracteren. Als er verder geen bijzonderheden zijn, willen wij na de zomervakantie starten met de werkzaamheden en hopen die voor januari 2021 af te ronden. Over de uitvoering informeren wij op een later moment.

Uitvoering

Hier vindt u te zijner tijd alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering.