Reconstructie Pastoor van Akenstraat en Molenbeekstraat

We gaan het riool in de Pastoor van Akenstraat en Molenbeekstraat vervangen. Omdat we voor deze werkzaamheden de straat moeten openbreken, gebruiken we dit moment ook om de straat te herinrichten.

Voorlopig ontwerp

Normaal gesproken bespreken wij dit ontwerp met u op een informatieavond. Op dit moment kunnen we door de coronasituatie geen informatieavond organiseren. Omdat we graag door willen gaan met de voorbereidingen van de werkzaamheden hebben we er voor gekozen om bewoners schriftelijk te informeren.  

pdf Voorlopig ontwerp Pastoor van Akenstraat en Molenbeekstraat (PDF, 7.27 MB)


 

Wat verandert er? 

  • We gaan het gemengde riool vervangen door een gescheiden riolering. Dit betekent dat er een buis komt voor vuilwater en een buis voor hemelwater.
  • De rijbaan in de Pastoor van Akenstraat wordt versmald. Wel kunnen auto’s elkaar gewoon passeren. Deze versmalling leidt tot een verkeer remmend effect. Door de versmalling van de weg is het mogelijk de trottoirs aan beide zijden te verbreden.
  • Het aantal parkeerplaatsen aan beiden zijden van straat blijft gelijk.
  • De straat is een 30 km zone. De verkeer remmende maatregelen die we nemen horen hierbij.
  • De parkeervakken worden uitgevoerd met tegels met een open structuur. Dit noemen we grasbetontegels. De gaten vullen we met een soort grind. Hierdoor zakt regenwater beter in de bodem en is het ook goed voor de biodiversiteit.
  • Op dit moment staan er nagenoeg geen bomen en planten in de straat. Wij willen graag het groen in uw straat een plek geven. Op de tekening ziet u de plaatsen waar wij bomen en planten willen aanbrengen;
  • Ons voorstel is om de Molenbeekstraat eenrichtingverkeer te maken. Op de tekening is de toekomstige rijrichting aangegeven.

 

Heeft u vragen/opmerkingen? Stelt u ze dan voor 4 januari aanstaande

We kunnen ons voorstellen dat u vragen en/of opmerkingen heeft over dit voorlopig ontwerp. U kunt hierover contact opnemen met de projectleider de heer A. Kole via de mail a.kole@roosendaal.nl, of telefonisch op het rechtstreekse nummer 0165-579548.

 

Definitief ontwerp

De binnengekomen reacties beoordelen wij en indien van toepassing verwerken we deze in een definitief ontwerp. We hopen het definitieve ontwerp met bewoners te kunnen bespreken op een informatieavond.

 

Planning

We verwachten het definitieve ontwerp eind januari te kunnen presenteren. Vervolgens contracteren wij een aannemer. Als er verder geen bijzonderheden zijn, willen wij na de zomervakantie starten met de werkzaamheden en hopen die voor januari 2022 af te ronden. Over de uitvoering informeren wij op een later moment.