Reconstructie Pastoor van Akenstraat en Molenbeekstraat

We gaan het riool in de Pastoor van Akenstraat en Molenbeekstraat vervangen. Omdat we voor deze werkzaamheden de straat moeten openbreken, gebruiken we dit moment ook om de straat te herinrichten.

Voorlopig ontwerp

Normaal gesproken bespreken wij dit ontwerp met u op een informatieavond. Op dit moment kunnen we door de coronasituatie geen informatieavond organiseren. Omdat we graag door willen gaan met de voorbereidingen van de werkzaamheden hebben we er voor gekozen om bewoners schriftelijk te informeren.  

pdf Voorlopig ontwerp Pastoor van Akenstraat en Molenbeekstraat (PDF, 7.27 MB)


 

Wat verandert er? 

  • We gaan het gemengde riool vervangen door een gescheiden riolering. Dit betekent dat er een buis komt voor vuilwater en een buis voor hemelwater.
  • De rijbaan in de Pastoor van Akenstraat wordt versmald. Wel kunnen auto’s elkaar gewoon passeren. Deze versmalling leidt tot een verkeer remmend effect. Door de versmalling van de weg is het mogelijk de trottoirs aan beide zijden te verbreden.
  • Het aantal parkeerplaatsen aan beiden zijden van straat blijft gelijk.
  • De straat is een 30 km zone. De verkeer remmende maatregelen die we nemen horen hierbij.
  • De parkeervakken worden uitgevoerd met tegels met een open structuur. Dit noemen we grasbetontegels. De gaten vullen we met een soort grind. Hierdoor zakt regenwater beter in de bodem en is het ook goed voor de biodiversiteit.
  • Op dit moment staan er nagenoeg geen bomen en planten in de straat. Wij willen graag het groen in uw straat een plek geven. Op de tekening ziet u de plaatsen waar wij bomen en planten willen aanbrengen;
  • Ons voorstel is om de Molenbeekstraat eenrichtingverkeer te maken. Op de tekening is de toekomstige rijrichting aangegeven.

Definitief ontwerp

De reacties van bewoners zijn waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Bewoners ontvangen hier rond maandag 15 februari een brief over. 

pdf Definitief Ontwerp Pastoor van Akenstraat Molenbeekstraat (PDF, 7.45 MB)

 

Een korte toelichting: 

1.    Eénrichtingsverkeer
Verkeerskundig is eenrichtingsverkeer in deze straat niet gewenst. Ten eerste worden alle bewoners beperkt in de rijrichtingen. Daarnaast heeft dit effect op de omliggende straten. Bij eenrichtingsverkeer moet de rijbaan zodanig smal zijn dat rijden in 2 richtingen nagenoeg niet mogelijk is. Dit gaat niet op de plekken waar de haakse parkeervakken liggen en kan daardoor leiden tot het negeren van de rijrichting. 
Eenrichtingsverkeer in de Molenbeeklaan is wel meer voor de hand liggend gezien het feit dat deze straat al vrij smal is en dit geen grote gevolgen heeft voor de verkeersbewegingen.

2.    Snelheidsremmende maatregelen
Wat betreft de snelheidsremmende maatregelen zal het versmallen van de rijbaan van de huidige 7.00m naar 5.00m aanzienlijk bijdragen aan het verlagen van de snelheid, zeker bij tegemoetkomend verkeer. Ook om deze reden is gekozen voor 2 richtingen. Verder hebben wij gekozen voor een verhoogde punaise-oplossing met drempelmarkering op de kruispunten met de Molenbeekstraat als snelheidsremmende maatregel. Op deze manier wordt de bestuurder geattendeerd op een zijstraat waarbij verkeer van rechts voorrang heeft. Ook zorgen we zo dat het regenwater bij hevige regenval goed kan weglopen.

3.    Extra parkeerplaatsen
We hebben gehoor gegeven aan de wens om meer parkeervakken. Op 2 plaatsen in de Pastoor van Akenstraat hebben wij gekozen voor haakse parkeervakken en in de Molenbeekstraat zijn ook extra parkeervakken aangeven. Dit levert in totaal 10 extra parkeerplaatsen op. Hierbij zijn de parkeerplaatsen bij de Kiss&Ride strook (die buiten schooltijd te gebruiken zijn) niet meegeteld.

4.    Groen
Waar mogelijk hebben we extra groen opgenomen in het definitieve ontwerp. 

5.    Oever langs Molenbeek
De oever langs de Molenbeek is niet meegenomen in dit ontwerp. Deze oever is onderdeel van ecologisch verbindingszone door de stad. De invulling van de oever wordt afzonderlijk van de reconstructie Pastoor van Akenstraat/Molenbeekstraat uitgewerkt
 

Planning

We verwachten het definitieve ontwerp eind januari te kunnen presenteren. Vervolgens contracteren wij een aannemer. Als er verder geen bijzonderheden zijn, willen wij na de zomervakantie starten met de werkzaamheden en hopen die voor januari 2022 af te ronden. Over de uitvoering informeren wij op een later moment.

 

Heeft u vragen/opmerkingen? 

We kunnen ons voorstellen dat u vragen en/of opmerkingen heeft over dit voorlopig ontwerp. U kunt hierover contact opnemen met de projectleider de heer A. Kole via de mail a.kole@roosendaal.nl, of telefonisch op het rechtstreekse nummer 0165-579548.