Reconstructie Parklaan

Hieronder leest u alle informatie over de Reconstructie van de Parklaan.

Laatste nieuws

Update werkzaamheden april 2021

De reconstructie van de Parklaan gaat de laatste fase in. Deze fase bestaat uit twee delen:

Kruising Parklaan/Lyceumlaan
We gaan een put plaatsen waarin de nieuwe persleiding in de Parklaan wordt aangesloten op de bestaande persleiding in de Lyceumlaan. De werkzaamheden starten op maandag 10 mei en nemen naar verwachting 4 weken in beslag. Tijdens de werkzaamheden blijft de parkzijde van de Parklaan bereikbaar voor het doorgaand verkeer. De zijde van de Parklaan met de oneven huisnummers, tussen de Waterstraat en de Lyceumlaan, is afgesloten voor het doorgaand verkeer. Hier zal een omleidingsroute worden ingesteld.

Kruising Parklaan/Waterstraat
Aansluitend op de werkzaamheden die wij uitvoeren aan de kruising Parklaan/Lyceumlaan, gaan wij vanaf maandag 21 juni de oude persleiding op de kruising Parklaan/Waterstraat verwijderen. Hierna kan de nieuwe riolering worden aangesloten op de oude riolering. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting 2 weken in beslag. Gedurende de werkzaamheden blijft de zijde van de Parklaan met de oneven huisnummers bereikbaar voor het doorgaand verkeer. Het kruispunt Parklaan/Waterstraat aan de even zijde wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. Hier zal een omleidingsroute worden ingesteld.

Ontsluiting
Tijdens de werkzaamheden zorgen wij ervoor dat de ontsluiting van het gebied te allen tijde gewaarborgd blijft voor hulpdiensten en de lediging van de afvalcontainers.

Contactpersonen
Tijdens de werkzaamheden zijn dit uw contactpersonen:

  • Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers: Dhr. P. Brans. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0651065486.
  • Gemeente Roosendaal: directievoerder H. Hendrickx. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 14 0165 of per e-mail via h.hendrickx@roosendaal.nl

Algemeen

Sinds 20 april is aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers / FPH Ploegmakers gestart met de reconstructie van de Parklaan, Admiraal Trompstraat en Piet Heinstraat. De bomen in het trottoir zijn in deze periode gerooid, samen met 15 bomen in de middenberm. Het planten van de nieuwe bomen wordt opgenomen in een aparte overeenkomst met een groenaannemer. Dit doen we omdat een groenaannemer de gewenste kwaliteit kan leveren en het groenwerk in één keer kan uitvoeren. Dat betekent wel dat de bomen pas na de afronding van de reconstructie worden geplant. We streven er naar de bomen in het plantseizoen van najaar 2020 - voorjaar 2021 aan te planten.

Noordelijke rijbaan is klaar

Dit is het gedeelte tussen de Waterstraat en de rotonde met de Gastelseweg.

Komende periode

We hadden gehoopt de Admiraal Trompstraat en Piet Heinstraat voor de bouwvak klaar te hebben. Helaas is dit niet gelukt. Deze werkzaamheden starten op maandag 17 augustus. Van 25 juli t/m 15 augustus heeft de aannemer vakantie (bouwvak). Voor de verdere planning zie de tab planning uitvoering.

We blijven in verband met COVID-19 de informatie vanuit het RIVM goed in de gaten houden. Mocht er iets veranderen in de richtlijnen dan handelen wij daar naar.

Planning uitvoering

Update werkzaamheden april 2021

De reconstructie van de Parklaan gaat de laatste fase in. Deze fase bestaat uit twee delen:

Kruising Parklaan/Lyceumlaan
We gaan een put plaatsen waarin de nieuwe persleiding in de Parklaan wordt aangesloten op de bestaande persleiding in de Lyceumlaan. De werkzaamheden starten op maandag 10 mei en nemen naar verwachting 4 weken in beslag. Tijdens de werkzaamheden blijft de parkzijde van de Parklaan bereikbaar voor het doorgaand verkeer. De zijde van de Parklaan met de oneven huisnummers, tussen de Waterstraat en de Lyceumlaan, is afgesloten voor het doorgaand verkeer. Hier zal een omleidingsroute worden ingesteld.

Kruising Parklaan/Waterstraat
Aansluitend op de werkzaamheden die wij uitvoeren aan de kruising Parklaan/Lyceumlaan, gaan wij vanaf maandag 21 juni de oude persleiding op de kruising Parklaan/Waterstraat verwijderen. Hierna kan de nieuwe riolering worden aangesloten op de oude riolering. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting 2 weken in beslag. Gedurende de werkzaamheden blijft de zijde van de Parklaan met de oneven huisnummers bereikbaar voor het doorgaand verkeer. Het kruispunt Parklaan/Waterstraat aan de even zijde wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. Hier zal een omleidingsroute worden ingesteld.

Ontsluiting
Tijdens de werkzaamheden zorgen wij ervoor dat de ontsluiting van het gebied te allen tijde gewaarborgd blijft voor hulpdiensten en de lediging van de afvalcontainers.

Contactpersonen
Tijdens de werkzaamheden zijn dit uw contactpersonen:

  • Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers: Dhr. P. Brans. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0651065486.
  • Gemeente Roosendaal: directievoerder H. Hendrickx. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 14 0165 of per e-mail via h.hendrickx@roosendaal.nl

Update planning d.d. 22 juli 2020

Het eerste deel, de zuidelijke rijbaan vanaf de Waterstraat tot aan de rotonde met de Gastelseweg is klaar. Na de bouwvak, op 17 augustus, gaat de aannemer verder. Er wordt dan met twee ploegen gewerkt. Hieronder de planning. Het kan altijd zijn dat in verband met omstandigheden dat deze aangepast moet worden. Houd dus regelmatig deze pagina in de gaten. 

  • Start 17 augustus: Gehele Admiraal Trompstraat en Piet Heinstraat. Duur: ongeveer 4 weken
  • Begin september: Zuidelijke rijbaan van de Parklaan tussen de Waterstraat en de rotonde Gastelseweg. Duur: ongeveer 8 weken.
  • Begin september: Aanleg van de persleiding in de zuidelijke rijbaan van de Parklaan tussen de Waterstraat en de Lyceumlaan. Duur: ongeveer 8 weken.