Reconstructie Parklaan

Korte terugblik

In maart 2017 organiseerde het team beheer van de Gemeente Roosendaal een informatieavond voor de bewoners van de Parklaan, Admiraal Trompstraat en Piet Heijnstraat. In deze straten wordt de riolering vervangen. Om die reden is er ook direct gekeken of de straten heringericht moeten worden.

Tijdens de informatieavond in 2017 is veel input gegeven door bewoners. Naar aanleiding van deze avond zijn er werkgroepjes geformeerd; een voor bomen, verlichting en verkeersveiligheid. Deze groepen zijn een paar keer bij elkaar gekomen om met de betrokken ambtenaar keuzes te maken. 

In december 2018 zijn alle werkgroepleden opnieuw uitgenodigd voor een zogenaamde "Hernieuwde kennismaking". Tijdens deze bijeenkomst is alle tot dan toe verzamelde informatie nog eens op een rij gezet. Verder zijn er toen afspraken gemaakt over het vervolg. 

Het voorlopige ontwerp

In maart 2019 is een voorlopig ontwerp voor de Parklaan, Admiraal Trompstraat en Piet Heijnstraat gepresenteerd aan de (bewoners)werkgroep. Na het verwerken van een aantal aanpassingen, ligt er nu een voorlopig ontwerp dat wij graag voor iedereen beschikbaar stellen. 

pdf Totaal ontwerp (PDF, 1.88 MB)

pdf Ontwerp Piet Heijnstraat en Admiraal Trompstraat (PDF, 1.33 MB)

pdf Ontwerp Parklaan grenzend aan Gastelseweg (PDF, 1.45 MB)

pdf Ontwerp Parklaan grenzend aan Waterstraat (PDF, 1.31 MB)

pdf Doorsnede wegen Parklaan, Admiraal Trompstraat en Piet Heijnstraat (PDF, 236.9 KB)
 

Toelichting op het voorlopige ontwerp

Verkeersveiligheid

Maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten zijn zorgvuldig tot stand gekomen en besproken met de werkgroep. Deze zijn ook in het voorlopig ontwerp opgenomen. 

Status van de bomen

Alle bomen in de trottoirs van de Parklaan, Admiraal Trompstraat en Piet Heijnstraat worden gekapt. Hier komen nieuwe exemplaren voor terug, soms op nieuwe locaties en soms op bestaande locaties. 

Over het behoud van de bomen in de middenberm van de Parklaan is uitvoerig gesproken. Er is een "Bomen Effect Analyse" uitgevoerd om te kijken welke bomen wel en niet behouden kunnen worden. Alle bomen die bij dit onderzoek als "Slecht" en "Matig" zijn gekwalificeerd worden gekapt. De levensverwachting van deze bomen is gering. De bomen die in het onderzoek als "Goed" en "Redelijk" zijn gekwalificeerd blijven behouden. In de middenberm worden uiteindelijk ongeveer 15 bomen gekapt en ook vervangen. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer 14 0165 of stuur een e-mail aan de heer Frans Oostinga via f.oostinga@roosendaal.nl.