Reconstructie Nucleonweg

De gemeente Roosendaal start in week 42 met de reconstructie van de Nucleonweg.

Werkzaamheden

We gaan de klinkers in de rijbaan vervangen door een asfaltverharding. Daarnaast gaan we aan de slag met het reconstrueren van de uitwegen en het klimaatbestendig maken van de bermen. Dit houdt in dat de bermen worden verlaagd zodat het regenwater kan infiltreren in de ondergrond. Om de biodiversiteit te vergroten, voorzien we de bermen van struiken en kruidachtige mengsels.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten in week 42 en worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Dura Vermeer. Hieronder vindt u de bestekstekening. Heeft u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met directievoerder Jan Molenaar. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0165 579 111 of per e-mail via j.molenaar@roosendaal.nl.

pdf Bestekstekening Nucleonweg (PDF, 720.81 KB)