Reconstructie Nucleonweg

De gemeente Roosendaal is voornemens de Nucleonweg te reconstrueren.

Werkzaamheden

We gaan de klinkers in de rijbaan vervangen door een asfaltverharding. Daarnaast gaan we aan de slag met het reconstrueren van de uitwegen en het klimaatbestendig maken van de bermen. Dit houdt in dat de bermen worden verlaagd zodat het regenwater kan infiltreren in de ondergrond. Om de biodiversiteit te vergroten, voorzien we de bermen van struiken en kruidachtige mengsels.

Voorlopig Ontwerp

Ter voorbereiding op de reconstructie hebben we een Voorlopig Ontwerp gemaakt. Dit ontwerp vindt u hieronder. Graag willen we u vragen het ontwerp te bekijken en binnen 2 weken (uiterlijk 19 mei 2022) uw reactie te sturen naar projectleider Eric van Kaam. Dit kan via het e-mailadres e.van.kaam@roosendaal.nl.

pdf Voorlopig Ontwerp Nucleonweg (PDF, 384.64 KB)


Heeft u nog vragen?

Ook voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Eric van Kaam. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 14 0165 of via het e-mailadres e.van.kaam@roosendaal.nl