Reconstructie Mozartlaan

Maandag 16 mei 2022 start aannemer Hendriks Infra in opdracht van de gemeente Roosendaal met de reconstructie van de Mozartlaan.

 

 

Werkzaamheden

De asfaltverharding zal worden omgevormd naar een klinkerverharding. Daarnaast zal de Mozartlaan worden ingericht als een 30-kilometerzone. Het oppervlaktewater zal worden opgevangen in een nieuw aan te leggen wadi in de bestaande groenstrook. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en zich in de bodem kan laten zakken. Wadi's helpen de verdroging van de bodem tegen te gaan. 

Gefaseerde uitvoering

We voeren de reconstructie van de Mozartlaan uit in vijf fases. Een overzicht van de verschillende fases vindt u op onderstaande faseringstekening. Op maandag 16 mei start de aannemer het werk bij de rotonde welke de Strausslaan en de Mozartlaan met elkaar verbindt. Tijdens de eerste fase van het project kunnen weggebruikers via de Van Beethovenlaan de wijk in- en uitrijden. De werkzaamheden eindigen bij de aansluiting met de Van Beethovenlaan. We verwachten het werk medio oktober 2022 af te ronden.

pdf Faseringstekening Mozartlaan (PDF, 149.3 KB)


Bereikbaarheid

Er worden gedurende de werkzaamheden omleidingsroutes ingesteld om de weggebruikers naar hun bestemming of woonadres te leiden. We dragen er tijdens de werkzaamheden zorg voor dat de ontsluiting van de straat te allen tijde gewaarborgd blijft voor nood- en hulpdiensten en het ledigen van de afvalcontainers.

Definitief Ontwerp

pdf Definitief Ontwerp Mozartlaan - blad 1 (PDF, 323.03 KB) pdf Definitief Ontwerp Mozartlaan - blad 2 (PDF, 283.39 KB)


Heeft u nog vragen over dit project?

Neemt u dan contact op met projectleider Angelo Kole via a.kole@roosendaal.nl of telefonisch via 14 0165.