Reconstructie Mozartlaan

De gemeente Roosendaal start in het eerste kwartaal van 2022 met de reconstructie van de Mozartlaan.

 

 

Werkzaamheden

Werkzaamheden

In het eerste kwartaal van 2022 start de gemeente Roosendaal met de reconstructie van de Mozartlaan. De asfaltverharding zal worden omgevormd naar een klinkerverharding. Daarnaast zal de Mozartlaan worden ingericht als een 30-kilometerzone. Het oppervlaktewater zal worden opgevangen in een nieuw aan te leggen wadi in de bestaande groenstrook. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en zich in de bodem kan laten zakken. Wadi's helpen de verdroging van de bodem tegen te gaan. Meer informatie over de uit te voeren werkzaamheden volgt in een later stadium.

Voorlopig ontwerp

Op dinsdagavond 20 juli 2021 hebben we het voorlopig ontwerp besproken met de bewoners. Hieronder vindt u het ontwerp.

pdf Voorlopig Ontwerp Mozartlaan (PDF, 312.92 KB)
  pdf Voorlopig Ontwerp Mozartlaan (PDF, 18.81 MB)


Heeft u nog vragen over dit project?

Neemt u dan contact op met projectleider Angelo Kole via a.kole@roosendaal.nl of telefonisch via 14 0165.