Reconstructie Lage Zegstraat

Het Roosendaalse gedeelte van de Lage Zegstraat knappen we op. De huidige klinkers worden vervangen door asfalt. De 60-km weg voorzien we van vier verkeersdrempels. Naar verwachting duren deze werkzaamheden ongeveer 1 maand. Er ligt een voorstel bij de Raad voor een verdere aanpassing van de Lage Zegstraat met tractorsluizen om sluipverkeer tegen te gaan. Dit is in overleg met de Gemeente Rucphen en de dorpsraad Zegge. Op dit moment loopt een bezwaarprocedure. Zodra deze is afgerond, kunnen we hier meer over vertellen. 

Definitief Ontwerp

pdf Definitief Ontwerp Lage Zegstraat (PDF, 592.19 KB)