Reconstructie Herelsestraat

De gemeente Roosendaal start op maandag 7 februari 2022 met de reconstructie van de Herelsestraat.

Wat gaan we doen?

In het gedeelte van de Bergsebaan tot aan de komgrens van Heerle gaan we de bestaande bestrating verwijderen en de rijbaan voorzien van een asfaltverharding. Aan beide kanten van de rijbaan brengen we een fietsstrook aan. Daarnaast wordt er, op verzoek van bewoners en belanghebbenden, aan de westzijde van de Herelsestraat een voetpad aangelegd. Ook gaan we de buisverbinding tussen de twee bermsloten (naast Herelsestraat 13) vervangen.

We nemen bij deze werkzaamheden ook het kruispunt Herelsestraat-Olmenstraat mee. Dit kruispunt is toe aan onderhoud en wordt herbestraat. De huidige inrichting blijft daarbij ongewijzigd. Hieronder vindt u de verkeersmaatregelen en omleidingsroute en de verhardingstekeningen.

pdf Verhardingstekening 1 Herelsestraat (PDF, 558.22 KB) pdf Verhardingstekening 2 Herelsestraat (PDF, 386.57 KB)


Vervangen bestaande riolering parallelweg

In eerste instantie waren we van plan om het vervangen van de bestaande riolering in de parallelweg langs het spoor gelijktijdig uit te voeren met de asfaltwerkzaamheden. De riolering in de parallelweg ligt echter in de voortuinen van de aangrenzende woningen. Dit is geen wenselijke situatie. Daarom zijn we de voorbije periode op zoek gegaan naar een oplossing om de nieuwe riolering in de rijbaan te leggen en het bestaande riool buiten werking te stellen.

In de parallelweg ligt echter een belangrijke hogedrukgasleiding. De leiding is eigendom van Gasunie. Het werken naast en rondom een hogedrukgasleiding gaat gepaard met zeer strenge eisen. Ondanks meerdere onderzoeken en gesprekken met Gasunie, heeft dit nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Wij blijven zoeken naar een passende oplossing. Na het vervangen van de riolering, gaan we de parallelweg herbestraten en wordt het afschot gewijzigd, zodat het hemelwater van de woningen wegstroomt. Zodra wij meer weten over deze werkzaamheden, informeren we de belanghebbenden hierover.

Herstellen asfaltverharding spoorwegovergangen

Daarnaast zijn we voornemens om de schade aan de asfaltverharding bij de spoorwegovergangen aan de Herelsestraat en Bergsebaan te repareren. Dit gaat niet zomaar. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet het treinverkeer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom voor een bepaalde periode worden stilgelegd. We zijn met spoorbeheerder ProRail in gesprek over het regelen van de benodigde vergunningen. Pas wanneer wij beschikken over de vergunningen, kunnen we de belanghebbenden nader informeren over de precieze planning van deze werkzaamheden.

Heeft u nog vragen over dit project?

Neemt u dan contact op met projectleider Arno Deurloo.  Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0165 of per e-mail via a.deurloo@roosendaal.nl 

Planning

 • Maandag 7 februari 2022: start werkzaamheden fase 1
  • Werkzaamheden in het gedeelte van de komgrens Herelsestraat tot aan de spoorwegovergang.
  • Werkzaamheden in het gedeelte van de spoorwegovergang Herelsestraat tot aan de kruising Bergsebaan.
 • Dinsdag 22 maart 2022: start werkzaamheden fase 2
  • Werkzaamheden aan de kruising Herelsestraat-Olmenstraat.
 • Nog niet bekend: start werkzaamheden fase 3
  • Herstellen van de schade aan de asfaltverharding bij de spoorwegovergangen Herelsestraat en Bergsebaan.
pdf Verkeersmaatregelen Herelsestraat (PDF, 1.39 MB) pdf Faseringstekening Herelsestraat (PDF, 460.44 KB)