Reconstructie Herelsestraat

De gemeente Roosendaal start op maandag 7 februari 2022 met de reconstructie van de Herelsestraat.

Wat gaan we doen?

In het gedeelte van de Bergsebaan tot aan de komgrens van Heerle gaan we de bestaande bestrating verwijderen en de rijbaan voorzien van een asfaltverharding. Aan beide kanten van de rijbaan brengen we een fietsstrook aan. Daarnaast wordt er, op verzoek van bewoners en belanghebbenden, aan de westzijde van de Herelsestraat een voetpad aangelegd. Ook gaan we de buisverbinding tussen de twee bermsloten (naast Herelsestraat 13) vervangen.

We nemen bij deze werkzaamheden ook het kruispunt Herelsestraat-Olmenstraat mee. Dit kruispunt is toe aan onderhoud en wordt herbestraat. De huidige inrichting blijft daarbij ongewijzigd. Hieronder vindt u de verkeersmaatregelen en omleidingsroute en de verhardingstekeningen.

pdf Verhardingstekening 1 Herelsestraat (PDF, 558.22 KB) pdf Verhardingstekening 2 Herelsestraat (PDF, 386.57 KB) pdf Verhardingstekening Spoorwegovergang (PDF, 272.21 KB)


Vervangen bestaande riolering parallelweg

In eerste instantie waren we van plan om het vervangen van de bestaande riolering in de parallelweg langs het spoor gelijktijdig uit te voeren met de asfaltwerkzaamheden. De riolering in de parallelweg ligt echter in de voortuinen van de aangrenzende woningen. Dit is geen wenselijke situatie. Daarom zijn we de voorbije periode op zoek gegaan naar een oplossing om de nieuwe riolering in de rijbaan te leggen en het bestaande riool buiten werking te stellen.

In de parallelweg ligt echter een belangrijke hogedrukgasleiding. De leiding is eigendom van Gasunie. Het werken naast en rondom een hogedrukgasleiding gaat gepaard met zeer strenge eisen. Ondanks meerdere onderzoeken en gesprekken met Gasunie, heeft dit nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Wij blijven zoeken naar een passende oplossing. Na het vervangen van de riolering, gaan we de parallelweg herbestraten en wordt het afschot gewijzigd, zodat het hemelwater van de woningen wegstroomt. Zodra wij meer weten over deze werkzaamheden, informeren we de belanghebbenden hierover.

Herstellen asfaltverharding spoorwegovergangen

Van 14 tot en met 17 juni worden er in opdracht van ProRail werkzaamheden uitgevoerd aan de spoorwegovergang Bergsebaan. Dit moment (geen treinverkeer) heeft de gemeente Roosendaal aangegrepen om meteen de asfaltverharding bij de spoorwegovergangen Bergsebaan en Herelsestraat te vervangen. Doordat beide overgangen worden afgesloten voor verkeer is de overlast hevig, maar kunnen wij deze zo kort als mogelijk houden en zijn alle werkzaamheden in één keer afgerond. Er wordt tijdens deze werkzaamheden ook in de nachten doorgewerkt.

Heeft u nog vragen over dit project?

Neemt u dan contact op met projectleider Arno Deurloo.  Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0165 of per e-mail via a.deurloo@roosendaal.nl 

Planning

 • Maandag 7 februari 2022: start werkzaamheden fase 1
  • Werkzaamheden in het gedeelte van de komgrens Herelsestraat tot aan de spoorwegovergang.
  • Werkzaamheden in het gedeelte van de spoorwegovergang Herelsestraat tot aan de kruising Bergsebaan.
 • Dinsdag 22 maart 2022: start werkzaamheden fase 2
  • Werkzaamheden aan de kruising Herelsestraat-Olmenstraat.
 • woensdag 14 juni 2023 tot en met zaterdag 17 juni 2023: start werkzaamheden fase 3
  • Herstellen van de schade aan de asfaltverharding bij de spoorwegovergangen Herelsestraat en Bergsebaan.
pdf Verkeersmaatregelen Herelsestraat (PDF, 1.39 MB) pdf Faseringstekening Herelsestraat (PDF, 460.44 KB)