Reconstructie Doeldreef

Dinsdag 7 juni start aannemersbedrijf Lindeloof in opdracht van de gemeente Roosendaal met de reconstructie van de Doeldreef.

Werkzaamheden

De bestaande riolering in de Doeldreef voldoet niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom gaan we deze vervangen door een nieuwe riolering. Tijdens de werkzaamheden gaan we ook een extra rioolbuis aanleggen. Deze extra riolering leggen we aan om regenwater dat op straat valt gelijkmatig in de bodem te laten zakken. Dit heeft een positief effect op het grondwaterniveau en is ook goed voor de bomen, struiken en het gazon. Wanneer de extra riolering het na harde en langdurige regeval niet meer aan zou kunnen, loopt het water een wadi in. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan zakken. De realisatie van een wadi helpt de verdroging van de bodem tegen te gaan.

Gefaseerde uitvoering

We voeren de reconstructie van de Doeldreef uit in vier fases. Een overzicht van de verschillende fases vindt u op de onderstaande faseringstekening. Op dinsdag 7 juni start aannemer Lindeloof het werk op de kruising met het Torenplein en de Schoolstraat. We verwachten de werkzaamheden eind september 2022 af te ronden.

pdf Faseringstekening Doeldreef (PDF, 749.37 KB)


Bouwkundige vooropname

Voorafgaande de werkzaamheden laten wij een bouwkundige vooropname uitvoeren bij alle woningen in de Doeldreef. Op deze manier kunnen we de huidige bouwkundige staat van de woningen vastleggen. Wanneer er tijdens de werkzaamheden onverhoopt schade ontstaat aan een woning, geldt de bouwkundige vooropname als bewijslast.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Frans Oostinga. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0165 of via het e-mailadres f.oostinga@roosendaal.nl.