Reconstructie Bredaseweg-west

In januari 2022 willen we starten met de reconstructie van de Bredaseweg-West.

Definitief Ontwerp

Op 23 maart hebben wij de bewoners van het westelijk deel van de Bredaseweg een brief gestuurd met het verzoek een reactie te geven op het Aangepaste Voorlopig Ontwerp. Op deze brief hebben we enkele reacties ontvangen. Aan de hand van deze reacties hebben we nog enkele aanpassingen doorgevoerd in de ontwerptekening. De ontwerptekening heeft nu, na het verwerken van de aanpassingen, de status van Definitief Ontwerp gekregen. Wij zullen de bewoners tijdig informeren over de geselecteerde aannemer en de start van de werkzaamheden.

pdf Definitief Ontwerp Bredaseweg-West (PDF, 919.9 KB)


Aangepast Voorlopig Ontwerp

Op 9 februari hebben wij de bewoners van het westelijk deel van de Bredaseweg een brief gestuurd met daarin het verzoek een reactie te geven op het Voorlopig Ontwerp. Als reactie hierop hebben we diverse vragen ontvangen. Op basis hiervan hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd in het Voorlopig Ontwerp. Bewoners en belanghebbenden kunnen tot en met dinsdag 6 april reageren op de doorgevoerde aanpassingen in het Aangepast Voorlopig Ontwerp. Hierna zal het ontwerp de status van Definitief Ontwerp krijgen.

pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp Bredaseweg-West (PDF, 913.33 KB)
  pdf Vragen en antwoorden Voorlopig Ontwerp Bredaseweg-West (PDF, 260.51 KB)


Voorlopig ontwerp

In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen van dit project. Samen met een werkgroep van enkele bewoners hebben we onderzocht welk dwarsprofiel wenselijk is voor de straat. De werkgroep heeft hiervoor een enquête uitgezet. Uit de enquête blijkt dat het grote merendeel van de bewoners de voorkeur heeft voor het dwarsprofiel zoals deze ook bij de reconstructie van de Wouwseweg is gerealiseerd. Op basis hiervan hebben we het voorlopig ontwerp gemaakt. 

pdf Voorlopig ontwerp Bredaseweg-west (PDF, 868.92 KB)


Een korte toelichting:

  • Het voorlopig ontwerp geeft inzicht in het bovengrondse deel. Maar onder de grond verandert er ook veel. De huidige riolering (die kort langs de gevels van de woningen ligt) wordt vervangen door een nieuwe riolering in het midden van de straat. De riolering blijft een gemengd riool voor de afvoer van vuil water en hemelwater, omdat er in de nabije omgeving geen lozingsmogelijkheden zijn voor het hemelwater. Ook gaan nutsbedrijven op enkele plaatsen hun kabels en leidingen vernieuwen en omleggen. 
  • Voorafgaand aan deze reconstructie worden alle bomen in uw straat gekapt, behalve de 3 eiken bij de ingang van de begraafplaats. Dit doen we omdat de bomen in matige of slechte conditie zijn, en ze de reconstructie niet zullen overleven. De bomen worden vervangen door nieuwe aanplant. In totaal worden er 34 bomen gekapt en 49 bomen geplant.
  • In het voorlopig ontwerp zijn groenvakken getekend met de nieuwe bomen erin. Met dit voorlopig ontwerp willen wij alleen de plaats van de nieuwe bomen vastleggen. Op de soorten bomen en begroeiing in de plantvakken komen wij op een later tijdstip bij u terug. U kunt dan uw voorkeur doorgeven.
  • Het aantal parkeerplaatsen gaat van 78 naar 93. 
Visual Bredaseweg (1)Visual Bredaseweg (2)

Vervolg

Bewoners van de straat mogen uiterlijk 19 februari 2021 reageren op het ontwerp. We maken een verslag van de reacties die we ontvangen. Waar mogelijk passen we het ontwerp aan op de reacties. Bewoners ontvangen het verslag en het aangepaste voorlopige ontwerp van ons. Zij hebben dan weer twee weken de tijd om hier op te reageren. Hierna maken wij het ontwerp definitief. We willen na de bouwvakvakantie starten met de reconstructie. 
  
Mocht u nog vragen hebben, dan mag u mailen naar projectleider Arjan Buijsen: a.buijsen@roosendaal.nl