Reconstructie Badhuisstraat

Werkzaamheden

Herinrichting Badhuisstraat / verkeersmaatregelen Boulevard Antverpia

We zijn gestart met de reconstructie van de Badhuisstraat en we nemen enige verkeersmaatregelen op Boulevard Antverpia. Bij de reconstructie van de Badhuisstraat vervangen we het riool en richten we de weg opnieuw in. Na 60 jaar is dat ook wel nodig. Naast het vervangen van het bestaande riool wordt er ook een apart stelsel aangelegd voor het inzamelen van hemelwater en het reguleren van de grondwaterstanden in de straat. Zo is de riolering toekomst- en klimaatbestendig voor de komende jaren.

Definitief ontwerp beschikbaar

Op basis van de wensen van omwonenden is er inmiddels een definitief ontwerp beschikbaar. Met dit definitieve ontwerp gaan we de aanbestedingsprocedure in. We verwachten voor de bouwvak bekend te maken welke aannemer het werk gaat uitvoeren; wij willen half september starten met de reconstructie. Hieronder kunt u de definitieve ontwerpen downloaden:

Informatie

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u terecht bij dhr. A. Kole, projectleider van de Gemeente Roosendaal. Zijn email is a.kole@roosendaal.nl