Project Josephbuurt (Josephwijk)

De 229 woningen van woningcorporatie Alwel in de St. Josephbuurt in Roosendaal zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Alwel vernieuwt de komende jaren, samen met de huurders, omwonenden en de gemeente Roosendaal de wijk. Daarbij worden ongeveer 200 woningen/appartementen teruggebouwd en wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. Er komt meer ruimte voor groen en geparkeerde auto’s worden minder zichtbaar in het straatbeeld. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit project.

Bestemmingsplan

Van 8 februari tot 22 maart 2021 ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor deze voorgenomen ontwikkeling ter inzage en kunt u erop reageren. 

Bekijk het voorontwerpbestemmingsplan St. Josephbuurt

Digitale Inspraakavond

Om u over het voorontwerp bestemmingsplan te informeren, organiseren wij een digitale inspraakavond via Microsoft Teams. Hoewel deze inspraakavond gaat over het voorontwerp bestemmingsplan, zal ook het concept inrichtingsplan kort worden toegelicht. Tijdens de avond zullen uw vragen zoveel mogelijk beantwoord worden. De avond vindt plaats op 9 maart 2021 en start om 19.00 uur. U kunt zich voor deze digitale informatieavond aanmelden via www.roosendaal.nl/bijeenkomst.
 

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u via www.josephwijk.nl