Project Josephbuurt (Josephwijk)

De 229 woningen van woningcorporatie Alwel in de St. Josephbuurt in Roosendaal zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Alwel vernieuwt de komende jaren, samen met de huurders, omwonenden en de gemeente Roosendaal de wijk. Daarbij worden ongeveer 200 woningen/appartementen teruggebouwd en wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. Er komt meer ruimte voor groen en geparkeerde auto’s worden minder zichtbaar in het straatbeeld. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit project.

Bestemmingsplan

Van 8 februari tot 22 maart 2021 heeft het voorontwerp bestemmingsplan voor deze voorgenomen ontwikkeling ter inzage gelegen. 

Bekijk het voorontwerpbestemmingsplan St. Josephbuurt


 

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u via www.josephwijk.nl