Plaatsen damwanden Watermolenbeek

Werkzaamheden

Versteviging damwanden in de Watermolenbeek (ter hoogte van de Kade)

Op 7 mei zijn we gestart met de werkzaamheden aan de damwanden in de Watermolenbeek ter hoogte van de Pannenkoekencarrousel. De huidige damwanden zijn in een zodanige staat, dat deze versterkt moeten worden. Stalen damwanden worden voor de oude geplaatst om deze te versterken. We realiseren ook werkzaamheden onder het waterniveau. Daarbij ontgraven we het de bodem en we brengen gewapend onderwaterbeton aan. 

Onderdeel van de Ecologische Verbindingszone

Dit civiele project is onderdeel van de Ecologische Verbindingszone in Roosendaal. Bij de Paterstuin wordt een deel van de Watermolenbeek anders ingericht. We zorgen bij de inrichting voor extra waterberging om wateroverlast te voorkomen. Dit doen we door het creëren van poelen, aanleggen van plas-dras zones en het aanpassen van de oevers. Door het “verflauwen” van de oevers maken we de overgang van land naar water veel geleidelijker. Juist deze overgangszone tussen land en water is een interessant leefgebied voor diverse planten en dieren.

Informatie

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u terecht bij dhr. A. Kole, projectleider van de Gemeente Roosendaal. Zijn email is a.kole@roosendaal.nl