Plaatsen damwanden Watermolenbeek

Werkzaamheden

Versteviging damwanden in de Watermolenbeek (ter hoogte van de Kade)

Op 7 mei zijn we gestart met de werkzaamheden aan de damwanden in de Watermolenbeek ter hoogte van de Pannenkoekencarrousel.

Wat gaan we doen

De huidige damwanden zijn in een zodanige staat, dat deze versterkt moeten worden. Stalen damwanden worden voor de oude geplaatst om deze te versterken. We realiseren ook werkzaamheden onder het waterniveau. Daarbij ontgraven we de bodem en brengen we gewapend onderwaterbeton aan. 

Onderdeel van de Ecologische Verbindingszone

Dit civiele project is onderdeel van de Ecologische Verbindingszone in Roosendaal. Bij de Paterstuin wordt een deel van de Watermolenbeek anders ingericht. We zorgen bij de inrichting voor extra waterberging om wateroverlast te voorkomen. Dit doen we door het creëren van poelen, aanleggen van plas-dras zones en het aanpassen van de oevers. Door het “verflauwen” van de oevers maken we de overgang van land naar water veel geleidelijker. Juist deze overgangszone tussen land en water is een interessant leefgebied voor diverse planten en dieren.

Planning

Op dit moment zijn we bezig met de laatste fase van het storten van de wanden. Daarna volgen de afrondende/afwerkende werkzaamheden en het aanbrengen van de loopsteiger. Naar verwachting is de oplevering medio juni 2019. 

Informatie

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u terecht bij dhr. A. Kole, projectleider van de Gemeente Roosendaal. Zijn email is a.kole@roosendaal.nl