Overzicht aangevraagde subsidies

Onderstaand overzicht toont het aantal aanvragen dat is binnengekomen per subsidieregeling. Alle subsidieregelingen waarbij het mogelijk was om tot 1 oktober 2019 subsidie aan te vragen staan vermeld. 

Het aantal ingediende aanvragen bij de subsidieregelingen Sociaal Verbinden 2020, Onderwijsachterstanden 2020-2022 en Compensatieregeling peuteropvang 2020 is een tussenstand. Organisaties hebben voor deze regelingen de mogelijkheid om nog subsidie aan te vragen.

Peildatum overzicht: 2 oktober 2019

Beleidsveld Subsidieregeling Aantal aanvragen
Armoede Armoede 2020-2021 3
  Voedselhulp 2020-2023 1
Cultuur Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2020-2023 1
  Nieuwe media 2020-2023 1
Onderwijs, kinderopvang en praktijkbegeleiding

Compensatieregeling peuteropvang  2020

2
  Onderwijsachterstanden 2020-2022 8
  Praktijkbegeleiding ondersteuning en dienstverlening 2020-2021 1
Sport Gezonde leefstijl 2020-2023 2
  Sportinitiatieven 2020 26
Sociaal verbinden Sociaal verbinden 2020 8
Welzijn, zorg en ondersteuning Ambulant jongerenwerk 2020-2023 1
  Opbouwwerk 2020-2023 2
  Inwonersondersteuning 18+ 2020-2023 5
  Vrijwilligersondersteuning 2020-2023 2
  Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening 2020-2021 5
  Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2020-2021 11
Vastgestelde organisaties (1-op-1) Bibliotheek VANnU 2020-2023 1
  Cultuurnetwerk en cultuurfonds (Cultuur verbindt Roosendaal) 2020-2023 1
  Methodisch groepswerk (Stichting Conaction) 2020-2023 1
  Cultureel erfgoed (Tongerlohuys) 2020 1
  Podiumkunsten (Schouwburg De Kring) 2020 1
  Openluchttheaters 2020-2023 2
  VVV 2020-2023 1