Overzicht aangevraagde subsidies

Onderstaand overzicht toont het aantal aanvragen dat is binnengekomen per subsidieregeling. Alle subsidieregelingen waarbij het mogelijk was om tot 1 oktober 2021 subsidie aan te vragen staan vermeld. 

Het aantal ingediende aanvragen bij de subsidieregelingen Sport - RSD F!T en Wijk- en dorpshuizen 2022-2025 is een tussenstand. Organisaties hebben voor deze regelingen de mogelijkheid om nog subsidie aan te vragen.

Peildatum overzicht: 4 oktober 2021

Beleidsveld Subsidieregeling Aantal aanvragen
Armoede Meedoen volwassenen 2022-2023 1
  Meedoen Kinderen 2022-2023 2
  Buddyschap vanuit gelijkwaardigheid en empowerment 2022 - 2025 1
Cultuur Speeltuin 2022 - 2025 1
  Volksfeesten 2022 - 2025 (Carnaval)  6
  Volksfeesten 2022 - 2025 (Koningsdag)  5
  Volksfeesten 2022 - 2025 1
  Volksfeesten 2022 - 2025 (Sinterklaas)  4
Onderwijs, kinderopvang en praktijkbegeleiding Jeugd, Onderwijs, Peuteropvang - Jongerenraad 2022 - 2025 1
 

Jeugd, Onderwijs, Peuteropvang - Kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten 2022 - 2025

6
  Jeugd, Onderwijs, Peuteropvang - Onderwijsachterstanden 2022 4
  Jeugd, Onderwijs, Peuteropvang - Compensatieregeling Peuteropvang 2022 2
Sport Sport - RSD FiT! Duurzame sportaccommodaties 2021 3 (aanvraagtermijn loopt nog)
  Sport - RSD FiT! Gezonde leefstijl en bewegen 2021 9 (aanvraagtermijn loopt nog)
  Sportinitiatieven 11
Welzijn, zorg en ondersteuning Vrijwillige Dienstverlening en praktische ondersteuning 2022 - 2025 5
  Koppelen van steun,-en vraaggezinnen 2022-2025 1
  Wijk- en dorpshuizen 2022 - 2025 1 (aanvraagtermijn loopt nog)
  Belangenbehartiging, advies en ondersteuning senioren 2022 - 2025 (KBO) 1
  Belangenbehartiging personen lichamelijke handicap 2022 - 2025  (ROGEP) 1
  Belangenbehartiging seksuele diverstiteit LHBTI+ personen 2022 - 2025 1
  Anti-discriminatievoorziening 2022 - 2025  (RADAR) 1
  Slachtofferhulp 2022 - 2025 1
  Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2022 - 2025 5
  Buurtbussen 2022 - 2025 4
Overige Jeugdledensubsidie sport, cultuur en scouting 2022 - 2025 42
  AED en buitenkast 2021 5