Oplaadpunten voor elektrische auto's

De gemeente Roosendaal wil een duurzame gemeente zijn. Om dat te realiseren zijn we onder andere een samenwerking aangegaan met Vattenfall voor het plaatsen van publieke laadpalen voor elektrische auto’s. Dat doen zij op aanvraag van bewoners, maar ook proactief om zo steeds meer bereik te hebben voor het fors toegenomen aantal elektrische auto's. Op deze manier geven we invulling aan de doelstellingen en vereisten die zijn opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur.

Op dit moment zijn er ongeveer 100 publieke laadpalen in de gemeente Roosendaal. De komende periode wordt dat aantal flink uitgebreid. Met de komst van de nieuwe laadpalen vergroten we ons dekkingsnetwerk en faciliteren we de groei van het aantal elektrische auto’s.

Voor het plaatsen van nieuwe laadpalen voert Vattenfall een onderzoek uit naar de meest wenselijke locaties. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de plaatsen in de gemeente waar verwacht wordt dat daar op termijn veel auto's geladen gaan worden.

Laadpaal aanvragen

Heeft u een elektrisch voertuig en geen eigen terrein, dan kunt u een laadpaal aanvragen bij Vattenfall. Via de website van Vattenfall komt u op de aanvraagpagina terecht. 

Eigen terrein

Heeft u eigen terrein? Dan kunt u natuurlijk zelf voor een laadpunt zorgen.