Wmo-cliënten weer tevreden over hulp en ondersteuning

Zorg
11 augustus 2021
Wmo-cliënten in de gemeente Roosendaal geven de ondersteuning een 7,8! Dat is de uitkomst van het ervaringsonderzoek onder cliënten die in 2020 een (individuele) Wmo-voorziening ontvingen. 53% van de 891 aangeschreven cliënten heeft de vragenlijst ingevuld. Vorig jaar scoorde de ondersteuning een 7,6 en was de respons 45%.

 

De gemeente is wettelijk verplicht om ieder jaar onderzoek te laten doen naar de ervaringen van haar Wmo-cliënten. Daarin wordt aandacht besteed aan de ondersteuning die zij ontvangen, de toegang naar deze ondersteuning en welke effecten deze heeft op de kwaliteit van leven.

Hoe heeft de gemeente het gedaan? Een greep uit de conclusies:

  • De bekendheid met de toegang tot zorg en ondersteuning is stabiel gebleven. 
  • Het overgrote deel van de vragen gaat over hulp bij het huishouden en problemen bij vervoer.
  • De meeste cliënten voelen zich serieus genomen als ze zich met hun hulpvraag melden. Acht op de tien cliënten vinden dat er samen naar oplossingen voor de hulpvraag is gezocht. 
  • De ondersteuning heeft positieve effecten op het leven van cliënten.
  • Meer dan de helft van de Wmo-cliënten in Roosendaal ontvangt ook hulp van een naaste.
  • De meerderheid van de Wmo-cliënten, 79 procent, heeft tijdens de coronacrisis dezelfde ondersteuning.
  • Het keukentafelgesprek wordt gewaardeerd met een 7,8. Dit is vergelijkbaar met andere jaren.