Wmo-cliënten tevreden over hulp en ondersteuning

WMO cliëntonderzoek
21 mei 2020
Wmo-cliënten in de gemeente Roosendaal geven de ondersteuning een 7,6! Dat is de uitkomst van het ervaringsonderzoek onder cliënten die in 2019 een (individuele) Wmo-voorziening ontvingen. 45% van de ruim 800 aangeschreven cliënten heeft de vragenlijst ingevuld.

De gemeente is wettelijk verplicht om ieder jaar onderzoek te laten doen naar de ervaringen van haar Wmo-cliënten. Daarin wordt aandacht besteed aan de ondersteuning die zij ontvangen, de toegang naar deze ondersteuning en welke effecten deze heeft op de kwaliteit van leven.

Hoe heeft de gemeente het gedaan? Een greep uit de conclusies:

  • Cliënten weten ons te vinden. De weg naar ons loket is bij 75% van de ondervraagden bekend.
  • Het overgrote deel van de vragen gaat over hulp bij het huishouden en problemen bij vervoer.
  • De meeste cliënten voelen zich serieus genomen als ze zich met hun hulpvraag melden. Ze vinden het fijn dat er echt samen wordt gekeken naar wat de beste oplossing is.
  • 80% van de ondervraagden is tevreden over de ondersteuning die ze kregen. Vorig jaar was dit ook 80%.
  • Veel cliënten ervaren net als vorig jaar een hogere zelfredzaamheid door de ondersteuning. En vinden dat deze een positief effect heeft op hun leven.
  • 33% van de cliënten weet dat er een cliëntondersteuner is. Steeds meer cliënten zetten deze persoon in bij een keukentafelgesprek.
  • Het keukentafelgesprek wordt gewaardeerd met een 7,6. Dit is vergelijkbaar met andere jaren.

Wil je meer lezen? Je kunt het hele rapport vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl Gebruik de zoekbalk en typ in: CEO Roosendaal.