Voortgang van het HUIS van Roosendaal

Van stadskantoor tot huis van en voor iedereen
15 november 2018
Al meerdere jaren voert het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie van de gemeente Roosendaal gesprekken over toekomstbestendige huisvesting. De gemeenteraad wordt gevraagd het geld beschikbaar te stellen voor de realisatie van het HUIS van Roosendaal. Hiermee wordt het stadskantoor op een duurzame en verantwoorde manier omgevormd tot een open en gastvrij huis van de stad en de dorpen.

Verouderd

Het ruim 40 jaar oude stadskantoor is zowel technisch als functioneel verouderd. Het voldoet niet aan de eisen van deze tijd. In het gebouw is het vaak te warm of te koud en er is onvoldoende ventilatie. Het gebouw heeft een gesloten en gedateerde uitstraling en is niet uitnodigend voor onze inwoners. Renoveren van het gebouw is nodig en hiervoor is de afgelopen jaren geld opzij gezet.

Huis voor iedereen

Het nieuwe HUIS van Roosendaal krijgt een open en gastvrije uitstraling, die past bij de publieksfunctie en positie die het inneemt in het centrum van de stad. Het gebouw krijgt een functionele, architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omgeving, waaronder Mariadal. Het is de bedoeling dat het HUIS van Roosendaal een extra impuls geeft aan de verbetering van de dienstverlening en open en toegankelijk is voor iedereen. 
Wethouder Cees Lok zegt daarover: “In het nieuwe HUIS van Roosendaal voelen alle inwoners zich welkom. Onze gastvrijheid komt tot uiting in ons handelen, de inrichting van het gebouw en de manier waarop wij onze diensten aanbieden. Wij gaan zoveel mogelijk naar inwoners toe. Daarnaast kunnen onze inwoners terecht in het HUIS van Roosendaal met vragen en om samen te werken. Hierdoor wordt het een huis van en voor iedereen.”

Energie neutraal

Door te kiezen voor een flexibele(re) inrichting ontstaat een toekomstbestendige werkomgeving voor het grootste deel van de gemeentelijke organisatie voor een periode van minimaal 40 jaar. De ambitie is om een Energie Neutraal Gebouw (ENG) te realiseren. Dit betekent minimaal energielabel A en gebruik van gebruikte materialen (cradle to cradle). Tijdelijke huisvesting elders is onlosmakelijk verbonden met de renovatie. Het onderzoek vindt op dit moment plaats. Het streven is om eind 2019 naar de tijdelijke locatie te verhuizen.

Realisatiekrediet

Het college vraagt de raad krediet beschikbaar te stellen om alle kosten, die horen bij het realiseren van het HUIS van Roosendaal, te dekken. Hierdoor kunnen de planvoorbereiding en renovatie van het HUIS van Roosendaal worden vervolgd. In 2021 wil de gemeente het nieuwe HUIS in gebruik nemen. De hoogte van het krediet wordt met het oog op de onderhandelingen en daarmee de financiële positie van de gemeente niet bekend gemaakt. 

Historie

Het College van burgemeester en wethouders heeft in november 2016 besloten om het stadskantoor duurzaam te renoveren tot het HUIS van Roosendaal. In april 2017 is hiervoor de huisvestingsvisie vastgesteld. Deze is vertaald in een Programma van Eisen voor de architect (juli 2017).