Verplichte eigen bijdrage Wmo

Verplichte eigen bijdrage Wmo
8 februari 2019
De gemeente Roosendaal rekent vanaf 25 maart een vaste eigen bijdrage van €17,50 euro per 4 weken voor cliënten die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen hulp bij het huishouden (HbH-plus) en mensen die gebruikmaken van de Maatwerkvoorziening Begeleiding. De gemeenteraad stemde hier tijdens de raadsvergadering van 31 januari mee in.

Bijdrage bepaald op basis van landelijke regeling

De eigen bijdrage voor de Wmo is op basis van een landelijke regeling bepaald op een vast bedrag van 17,50 per 4 weken. De verplichte eigen bijdrage geldt voor iedereen die gebruik maakt van een of meer voorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De hoogte is 17,50 euro per 4 weken, ongeacht inkomen of vermogen of het aantal voorzieningen. Cliënten die gebruik maken van een voorziening die minder kost, betalen niet de volledige €17,50.
Met de invoering sorteert de gemeente voor op landelijke wetgeving die hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2020 ingaat. Tot 25 maart 2019 gold deze eigen bijdrage niet voor de voorzieningen HbH-plus en begeleiding in Roosendaal. 

Collectieve ziektekostenverzekering

Inwoners die een collectieve zorgverzekering via de gemeente hebben, kunnen de nieuwe verplichte bijdrage declareren bij de zorgverzekering. Op die manier krijgen ze de verplichte eigen bijdrage weer terugbetaald. Inwoners met een inkomen van meer dan 120 procent van de bijstandsnorm zijn niet collectief verzekerd via de gemeente en zijn de bijdrage van 17,50 euro  per vier weken wel verschuldigd.