Uitreiking Jongerenroos aan Menno Nefs

Menno Nefs ontving de Jongerenroos uit handen van burgemeester Jacques Niederer
20 september 2019
Op donderdagavond 19 september 2019 reikte burgemeester Jacques Niederer de Jongerenroos uit aan Menno Nefs. De uitreiking van deze blijk van waardering vond plaats voorafgaand aan de raadsavond om 19.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders besloot Menno Nefs als eerste jongere in Roosendaal de Jongerenroos toe te kennen vanwege zijn bijzondere inzet voor de gemeente Roosendaal.

Jongerenraad

Menno zet zich met veel ambitie in voor de Jongerenraad van de gemeente Roosendaal. In eerste instantie als secretaris en daarna vier jaar als voorzitter. Zijn inspanningen zijn onder andere mede van invloed geweest op:
• Het verruimen van de openingstijden van de horeca;
• Het presenteren van de Woonagenda met nadruk op woningen voor jongeren;
• De lobby voor de komst van een Hoger Beroeps Opleiding naar Roosendaal;
• Het bandjesbeleid tijdens carnaval;
• Het prikkelen van het debat rondom het drugsbeleid;
• Het onder de aandacht brengen van problematiek overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg;
• Het oprichten van het Bevrijdingsfestival.

Andere activiteiten

Buiten de Jongerenraad om is hij actief als voorzitter van Stichting Bevrijdingsfestival Roosendaal en maakte hij vorige jaar deel uit van het bestuur van 750 jaar Roosendaal. Verder heeft hij een zetel in het comité ‘Herdenken en Vieren’.

Jongerenroos

De Jongerenroos is ontstaan uit een initiatief van de gemeenteraad van Roosendaal. De Jongerenroos wordt verleend aan jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar, die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Roosendaal en waarvan de prestatie van belang is voor de gemeente Roosendaal. Ieder jaar kunnen vóór 1 november voordrachten worden ingediend. Dat kan via de website www.roosendaal.nl/jongerenroos. De uitreiking van de Jongerenroos vindt plaats tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Vanaf 2020 zullen ieder jaar maximaal 5 Jongerenrozen uitgereikt gaan worden.