Uitkomsten bewonersenquête 2019 bekend

Wethouder Cees Lok met prijswinnaars Ans van Aken en Toos Jacobs
29 januari 2020
In 2019 is voor de tiende keer een bewonersenquête uitgezet onder 8.499 inwoners van 16 jaar en ouder. De respons bedroeg 32% en is daarmee vergelijkbaar met de respons in de jaren ervoor. Vandaag presenteerde wethouder Cees Lok de uitkomsten van het onderzoek. Ook reikte hij de waardebonnen uit aan 5 mensen die de enquête hebben ingevuld. Het gemeentebestuur wil met dit onderzoek te weten komen wat er leeft onder de inwoners. Hoe veilig voelt men zich in de buurt? Is men tevreden over de voorzieningen in de stad? Hoe zijn de sociale contacten in de buurt? Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeente beleid ontwikkelen, uitvoeren of bijstellen.

“Laat ik beginnen met iedereen te bedanken die de vragenlijst heeft ingevuld. Deze enquête is een belangrijke bron van informatie voor ons. Het geeft inzicht in de beleving van inwoners. Doordat veel bewoners hebben meegewerkt kunnen er uitspraken worden gedaan op wijk- en buurtniveau. De 5 winnaars van de waardebonnen staan voor mij symbool álle respondenten”, aldus wethouder Lok. “De uitkomsten van deze enquête kunnen we vergelijken met voorgaande jaren en onderzoeken of beleid moet worden aangepast. Daarnaast vergelijken we deze resultaten met data van de politie, de GGD en onze eigen registraties. Van daaruit gaan we kijken waar we beleid op willen maken of aanpassen.”

Prettig om te wonen

De inwoners van de gemeente Roosendaal hebben zich in de bewonersenquête kunnen uitspreken over beleidsthema’s zoals voorzieningen, wonen, veiligheid, sociale kwaliteit, meedoen en gezondheid. De Roosendaalse Kermis, het voortgezet onderwijs en de terugkerende evenementen scoren hoog. Ook vinden de meeste respondenten hun buurt een prettige buurt om in te wonen en zijn ze tevreden over de kwaliteit van hun woning. Over saamhorigheid en gezelligheid in de buurt verschillen de meningen.

Gevoel van veiligheid gedaald

Roosendalers voelen zich ten opzichte van 2017 minder veilig. Bijna de helft van de respondenten mijdt wel eens plekken in de gemeente omdat men zich daar niet veilig voelt. Overlast heeft men het meest van te hard rijdend verkeer, rommel op straat en hondenpoep. Ook drugs-gerelateerde overlast is ten opzichte van 2017 toegenomen. Maar de overlast door drugshandel (drugsrunners en drugsdealers) is afgenomen.

Rijk verenigingsleven

Op de thema’s ‘meedoen’ en ‘gezondheid’ scoort Roosendaal zeer goed. ‘Meedoen’ gaat vooral over het verenigingsleven, cultuurdeelname en de zorg voor de leefbaarheid in de buurt. Bij ‘Gezondheid’ gaat het niet alleen over fysieke gezondheid maar ook over levensstijl en geestelijke en sociale gezondheid. Het minst goed scoren vervuiling op straat en onderhoud van verharding van wegen, maar ook die krijgen nog altijd net geen onvoldoende.

Het rapport

pdf Resultaten bewonersenquete 2019 (PDF, 998.71 KB)