Tijdelijke (verkeers)maatregelen Wielerweekend Roosendaal

Impressie Draai van de Kaai 2018
24 juli 2023
Het laatste weekend van juli staat volop in het teken van fietsen en wielrennen. Op zaterdag 29 juli vinden de Volksronde, Kiwanis Steprace en Mijl van de Kaai plaats, op zondag 30 juli de familie toertochten en het Warmdraaien op de Kaai en op maandag 31 juli het evenement “De Draai”. Om ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt, zijn verschillende tijdelijke (verkeers)maatregelen getroffen tijdens de evenementen en de periode van op- en afbouw van de parcoursen.

Verkeersmaatregelen

Kade

 • Afsluiting van Kade voor alle verkeer, behalve voor voetgangers: 
  - Zaterdag 29 juli van 10.00 uur tot 02.30 uur
  - Maandag 31 juli van 06.00 uur tot dinsdag 1 augustus 01.00 uur
 • Parkeerverbod op bovengenoemde dagen. De wegsleepregeling is van kracht.

Kadeplein

 • Afsluiting van Kadeplein (weg) voor alle verkeer, behalve voor voetgangers:
  - Zaterdag 29 juli van 10.00 uur tot 24.00 uur
  - Maandag 31 juli van 06.00 uur tot uiterlijk dinsdag 1 augustus 06.00 uur
 • Op maandag 31 juli start het opbouwen van het parcours van De Draai en het plaatsen van hekken om 06.00 uur
 • Parkeerverbod voor het parkeerterrein van woensdag 26 juli 08.00 uur tot uiterlijk woensdag 2 augustus18.00 uur. De wegsleepregeling is van kracht.

Oostelijke Havendijk

 • Afsluiting van Oostelijke Havendijk voor alle verkeer, behalve voor voetgangers:
  - Zaterdag 29 juli van 10.00 uur tot 24.00 uur
  - Zondag 30 juli van 10.00 uur tot maandag 31 juli 01.00 uur
  - Maandag 31 juli van 06.00 uur tot uiterlijk dinsdag 1 augustus 06.00 uur
 • Op maandag 31 juli start het opbouwen van het parcours van De Draai en het plaatsen van hekken om 06.00 uur
 • Parkeerverbod op de terreinen rondom het oude EKP gebouw aan de Oostelijke Havendijk van woensdag 26 juli 08.00 uur tot uiterlijk dinsdag 1 augustus 18.00 uur. De wegsleepregeling is van kracht.

Wethouder Lanenstraat, Turfberg, Frans Halslaan, Jan Vermeerlaan en Burgemeester Freijterslaan

 • Afsluiting van wegen voor alle verkeer, behalve voor voetgangers:
  - Zaterdag 29 juli van 10.00 uur tot 24.00 uur
  - Maandag 31 juli van 06.00 uur tot 01.00 uur 
 • Parkeerverbod op bovengenoemde dagen. De wegsleepregeling is van kracht.
 • De rotonde op de Burgemeester Freijterslaan wordt gedurende de evenementen aangepast van twee- naar eenbaansweg.
 • De Lage Brug blijft bereikbaar voor de hulpdiensten en gedurende opbouw voor bewoners. Tijdens de evenementen is de Lage Brug voor bewoners enkel te voet bereikbaar.

Spoorwegovergang Markt – Kade

 • Afsluiting spoorwegovergang De Schuiven van zaterdag 29 juli tot uiterlijk dinsdag 1 augustus 12.00 uur. Rijstrook Stationsstraat is afgezet. Aan beide zijden van de Stationsstraat tussen de Vughtstraat en de Kade geldt een stopverbod.

Gestremd voor doorgaand verkeer

Op een aantal wegen rondom de parcoursen wordt door middel van bebording de maatregel ‘Doorgaand rijverkeer gestremd’ ingesteld.

Parkeerverbod

Er geldt een parkeerverbod voor de genoemde parcoursen en de wegen die aangeduid zijn als omleidingsroute: Sint Lucasplein, Lucas van Leijdenstraat, Gerard ter Borchstraat, Antonie van Dijckstraat en Rubenslaan.

Er geldt tevens een parkeerverbod voor de wegen die dienen als calamiteitenroute ten behoeve van hulpdiensten:

 • Burgemeester Freijterslaan
 • Wethouder Lanenstraat
 • Badhuisstraat

De wegsleepregeling is van kracht.

Overige verkeersmaatregelen

 • Van maandag 31 juli 06.00 uur tot uiterlijk dinsdag 1 augustus 06.00 uur wordt het eenrichtingsverkeer ter hoogte van de ingang van Big Gym tijdelijk opgeheven.
 • Van maandag 31 juli 06.00 uur tot uiterlijk dinsdag 1 augustus 06.00 uur geldt een snelheidsbeperking op de Burgemeester Freijterslaan tussen het kruispunt met de Jan Vermeerlaan en het spoorviaduct (Markttunnel). In beide richtingen geldt een inhaalverbod.

Alle verkeersmaatregelen worden met borden aangegeven.

Parkeren

 • Parkeerterrein recreatiegebied De Stok: tussen 12.00 en 02.00 uur. Volg hiervoor de A17, afrit 19 Roosendaal-West en dan de borden De Stok. Het evenement is vanaf daar te voet te bereiken.
 • Centrum parkeergarages Biggelaar, Roselaar of Mill Hill. De openingstijden van de diverse parkeergarages vindt u op de website van parkeerbeheer.
 • Centrum: betaald parkeren op parkeerterreinen en in parkeervakken. Het evenement is vanaf daar te voet te bereiken.

Fiets

Op zondag 30 juli is de stalling op de Markt tot 01.00 uur open en de stalling Roselaar tot 18.00 uur. Maandag 31 juli kunnen fietsen worden gestald in de fietsenstallingen Markt en Roselaar tot 01.00 uur.  

Taxi’s

Op de Markt (tussen Dr. Brabersstraat en Stationsstraat) is er van zaterdag 29 juli tot en met dinsdag 1 augustus 02.00 uur een speciale taxistandplaats. De taxistandplaats is bereikbaar via het busstation en de Dr. Brabersstraat.

Trein/Openbaar Vervoer

Reist u met de trein of openbaar vervoer dan kunt u via de Passerelle aan de Stationsstraat het evenement bereiken. Dat geldt ook voor gebruikers van de P+R parking en het parkeerterrein nabij het stationsgebied.

Busdiensten

(Aanpassingen in) de busdienstregeling kunt u checken via de website van Arriva.

Vergunning

De gemeente Roosendaal heeft voor het evenement “Wielerweekend Roosendaal” een vergunning verleend. U kunt geluidshinder ondervinden op zondag 30 juli tussen 17.00 uur en 23.00 uur en maandag 31 juli tussen 12.00 en 24.00 uur. In de vergunning is een geluidsnorm van 85 dB(A) opgenomen voor muziekgeluid. Voor vragen over de vergunning kunt u contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Roosendaal via telefoonnummer (0165) 579 111 of via apv@roosendaal.nl.

Glasverbod

Op het evenemententerrein geldt een glasverbod om de veiligheid van bezoekers en deelnemers aan het evenement te waarborgen. Het meenemen van eigen glaswerk naar het terrein is tijdens het evenement dan ook verboden. De organisatie zal hier ook op toezien. Bij elke kassapost treft u de geldende huisregels aan met betrekking tot het evenement.