Sluiting woning na vondst grote partij softdrugs

Een woning aan de Barietdijk wordt voor drie maanden gesloten
1 februari 2019
Een woning aan de Barietdijk wordt voor drie maanden gesloten. Burgemeester Jacques Niederer neemt dit besluit nadat twee weken geleden in het huis een grote partij softdrugs werd aangetroffen. Met de sluiting van de woning benadrukt hij dat in de gemeente Roosendaal druggerelateerde activiteiten niet worden getolereerd. De sluiting gaat in op 4 februari 2019 en duurt tot 4 mei 2019.

Grote partij softdrugs gevonden

Op 8 januari jl. trad de drugssquad de huurwoning aan de Barietdijk in Roosendaal binnen. Bij de doorzoeking bleek dat op de eerste verdieping van het huis verschillende ruimtes waren ingericht als droogruimte voor drugs. In totaal werd 38 kilo gedroogde henneptoppen en 1,5 kilo hasj gevonden en inbeslaggenomen.

Melden is belangrijk!

Burgemeester Jacques Niederer zegt daarover: “In dit huis werd bijna 40 kilo drugs gevonden. Dat is een flinke handelsvoorraad. We treden In de gemeente Roosendaal streng op tegen drugs en alle daaruit voortkomende overlast. Vandaar dat ik deze woning direct sluit. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze wijken en dorpen. Meld verdachte situaties bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Onze drugssquad kan dan snel en effectief ingrijpen.”

Drugsbeleid

De Opiumwet biedt burgemeesters de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan - eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang.

Drugssquad

Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Mede daardoor weten politie en gemeente beter op welke plekken en tegen wie er actie nodig is. De drugssquad kan op die manier snel en daadkrachtig ingrijpen. De drugssquad is een snel opererend interventieteam dat is samengesteld uit politiemensen en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Roosendaal. Met de gemeente Roosendaal komt u in contact via telefoonnummer 140165. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen belt u vanzelfsprekend 112. Blijft u liever anoniem en wilt u toch informatie doorgeven, kies dan voor de meldlijn Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.