Sleuteloverdracht Bovendonk 111

Wethouder Toine Theunis overhandigde officieel de sleutel van de Bovendonk 111 aan de eerste nieuwe gebruikers van het pand
1 juli 2019
Vanmiddag om 15.30 uur overhandigde wethouder Toine Theunis officieel de sleutel van de Bovendonk 111 aan de eerste nieuwe gebruikers van het pand. Peter van ’t Hof nam, als vertegenwoordiger van de Stichting Cultuurhuis, Bovendonk de sleutel aan.

Sleuteloverdracht

De sleuteloverdracht vond op bescheiden wijze plaats, omdat nog niet alle beoogde gebruikers hun intrek hebben genomen in het pand. Een officiële opening vindt volgens planning in het voorjaar van 2020 plaats. De afgelopen weken en maanden is er hard gewerkt door zowel gemeente als vooral de betrokken verenigingen om alles tijdig gereed en verhuisd te hebben. Druppelsgewijs hebben de eerste gebruikers hun intrek genomen. Sommigen konden met wat essentiële spullen direct aan de slag, voor anderen was er een ingrijpende verhuizing en een verbouwing nodig.

Samenwerking belangrijke motivatie

“Wat enkele maanden geleden nog een onmogelijke missie leek is, toch gerealiseerd. Dit komt vooral door de goede samenwerking, positieve inzet en een professionele houding van het bestuur van de Stichting Cultuurhuis Bovendonk en de gebruikers van de Bovendonk,” blikte wethouder Toine Theunis (o.a. cultuur) terug op de afgelopen periode.Inmiddels zijn het Beeldcollectief, ERSA, de Heemkundekring, Kids en Coach, Stichting leergeld, Post B (deels) en het Taalhuis uit hun voormalige ruimten in Mariadal verhuisd naar de Bovendonk. In de komende maanden volgen meer gebruikers, waaronder ook nieuwe culturele partijen die zich aangetrokken voelen door het concept, zoals de stichting Cultuur verbindt Roosendaal, stichting Paul, en het Popkoor Skoor. Het concept ‘samen wonen en samen werken’ van Cultureel Roosendaal kent hiermee een voorspoedige start. De verenigingen noemen met name de wens tot samenwerking als belangrijke motivatie om hun intrek te nemen in het nieuwe cultuurhuis.

Ruimte beschikbaar

Er is nog ruimte voor nieuwe partners in het gebouw. Voorwaarde voor potentiële gebruikers om ook deel te nemen in de Bovendonk, is dat men bij moet dragen aan het cultureel veld in Roosendaal en er een meerwaarde moet zijn voor reeds bestaande huurders in het gebouw. Oftewel, er moet samenwerking tussen huurders onderling plaatsvinden. Geïnteresseerde huurders kunnen zich melden bij de Stichting Cultuurhuis Bovendonk door een e-mail te sturen naar secretaris@cultuurhuisbovendonk.nl.