Ruim 30 deelnemers bij de start van het Roosendaals FIT! akkoord

Deze week tekenden ruim 30 organisaties het allereerste Roosendaals FIT! akkoord.
9 juli 2020
Deze week tekenden ruim 30 organisaties het allereerste Roosendaals FIT! akkoord. Vanmiddag tekende gezondheidswethouder Klaar Koenraad namens de gemeente Roosendaal het akkoord. Het FIT! akkoord moet bijdragen aan fitte Roosendalers. Zowel op gebied van bewegen en sporten, maar ook door gezonde voeding en bijvoorbeeld het onderhouden van voldoende sociale contacten.

Lichamelijk, geestelijk en sociaal fit

“Met dit FIT! akkoord willen we Roosendalers helpen om lichamelijk, geestelijk én sociaal fit te maken. Het gaat om veel meer dan bewegen en sporten. Het gaat ook om gezond eten en drinken, en om het stimuleren van voldoende sociale contacten. Als ik van de week in de krant lees dat uit een GGD-onderzoek blijkt dat één op de drie jongeren zich soms eenzaam voelt en één op de vijf zich psychisch ongezond voelt, denk ik dat dit FIT! akkoord niet op een beter tijdstip had kunnen worden gesloten,” aldus wethouder Klaar Koenraad, die ook namens haar collega wethouders René van Ginderen (sport) en Inge Raaijmakers (welzijn en vitale wijken en dorpen) het akkoord tekende. “Dat onderzoek is zelfs nog van vóór de coronacrisis. De verwachting is dat de aantallen inmiddels hoger liggen. En dan hebben we het ook alleen nog maar over jongeren.”

Uitnodiging om mee te doen

SSNB, de Roosendaalse Voetbal Federatie, het Roosendaals Wielerplatform en de Gemeente Roosendaal hebben donderdag het FIT!-akkoord ondertekend. In een filmpje zijn de andere 27 ondertekenaars van het eerste uur voorgesteld. Zij roepen gezamenlijk andere organisaties en inwoners op om ook mee te doen en Roosendaal fit te maken.

Begin van een brede beweging

Het ondertekenen van het FIT! akkoord is geen eindresultaat, maar juist het begin van een langer traject. Vanaf de ondertekening gaan de ruim 30 – en dat aantal groeit gestaag – deelnemende organisaties gezamenlijk werken aan een concrete FIT!-acties. En dat kan heel breed. Te denken valt aan een gezonde schoolkantine, sport- en beweegfaciliteiten in de openbare ruimte, voedingsadvies, wandel- en fietsapps, beweegcoaches in verzorgingstehuizen, ondersteuning bij activiteiten voor mensen met een krappe beurs.

Het vervolg

Nu het FIT! akkoord is ondertekend, worden alle acties verder uitgewerkt. Van vrijdag 18 september tot en met zondag 27 september is de eerste Roosendaalse FIT! WEEK. Een fitte samenleving staat dan centraal. Hoogtepunt wordt het FIT! FEEST op donderdag 24 september. Na de zomer worden de diverse uitgewerkte acties voor die week én voor de periode erna gepresenteerd. Het is de bedoeling dat vanaf nu nog veel meer organisaties zich aansluiten bij Roosendaal FIT!. Via fit@roosendaal.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden of informatie opvragen.