Roosendaal zet de volgende stap in de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft een verduurzamingsplan voor gemeentelijke gebouwen vastgesteld
27 mei 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft een verduurzamingsplan voor gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Het gaat om gebouwen waarvan op dit moment bekend is dat de gemeente deze nog voor langere tijd wil gaan gebruiken. De maatregelen uit het plan richten zich vooral op het isoleren van gebouwen, het toepassen van led-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen en zullen leiden tot een flinke reductie van de CO2-uitstoot.

Duurzaamheidsambities

De gemeente Roosendaal heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Duurzaamheid biedt kansen voor een mooier en economisch sterker Roosendaal. De gemeente stimuleert en faciliteert isolatiemaatregelen, decentrale energieopwekking en energiebesparing en zoekt telkens samen met betrokkenen naar optimale en passende verduurzamingsmogelijkheden. Zo wordt lokaal het verschil gemaakt.

Het goede voorbeeld

“Wij vinden het belangrijk om als gemeente het goede voorbeeld te geven,” aldus duurzaamheidswethouder Klaar Koenraad. “De renovatie van het stadskantoor en de vervanging van het gemeentelijk wagenpark, zijn treffende voorbeelden van hoe we als gemeente investeren in verduurzaming. Verder hebben we recentelijk 660 zonnepanelen aangebracht op het dak van Openbare Werken aan de Gewenten 40 in Roosendaal.”

Volgende stap

Met het aangenomen verduurzamingsplan zet de gemeente Roosendaal een volgende stap richting het realiseren van haar duurzaamheidsambities. De gemeente trekt 2 miljoen euro uit voor de uitvoering van het plan. Deze uitgaven worden deels terugverdiend door de energiebesparingen.