Doet u mee?

Uw 2 antwoorden helpen ons een betere website te maken.
Heeft u geen tijd of zin? Kies dan voor Nee, dank u.

Wij gebruiken dit formulier alleen voor onderzoeksdoeleinden. U kunt dit formulier niet gebruiken om contact met ons op te nemen.

Ik bezoek de website vandaag als

Roosendaal voert speciale jongerenonderscheiding in: de Jongerenroos

Op verzoek van de gemeenteraad komt er een Roosendaalse onderscheiding voor jongeren: De Jongerenroos
15 mei 2019
De Roosenspeld krijgt er een junior exemplaar bij. Op verzoek van de gemeenteraad komt er een Roosendaalse onderscheiding voor jongeren: De Jongerenroos. Burgemeester Jacques Niederer geeft daarmee uitvoering aan een motie van de gemeenteraad. De gemeenteraad moet overigens de verordening over deze nieuwe Jongerenroos nog goedkeuren.

Blijk van waardering

De Jongerenroos wordt verleend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar, die zich in de gemeente Roosendaal op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Belangrijk is dat het een activiteit betreft, die door de samenleving ook als zodanig als bijzonder erkend wordt. Daarbij valt te denken aan:

  • Het geruime tijd helpen van een medemens, zoals ouderen, gehandicapten of zieken;
  • Het organiseren van activiteiten met een maatschappelijk belang;
  • Het verrichten van vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een culturele vereniging, een sportvereniging
  • Het bespreekbaar maken of aandacht vestigen op moeilijke onderwerpen, zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld.

Op voordracht

Tot en met 1 november van ieder kalenderjaar kan een voordracht voor een Jongerenroos worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders via een aanvraagformulier. De Jongerenroos wordt uitgereikt door de burgemeester tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Bij iedere aanvraag zal het college van burgemeester en wethouders om advies vragen bij de Jongerenraad. Ieder jaar worden er in beginsel maximaal 5 Jongerenrozen uitgereikt.

Kunstwerk/ sculptuur

De Jongerenroos bestaat uit een kunstwerk/sculptuur, die wordt aangeduid als de Jongerenroos. Bij uitreiking van de Jongerenroos wordt een oorkonde uitgereikt en daarbij hoort ook een schriftelijke motivatie.