Roosendaal plant dit voorjaar 400 nieuwe bomen

bomen
14 februari 2020
De gemeente Roosendaal start met het planten van 400 nieuwe bomen. Het gaat om de vervanging van gekapte en gesneuvelde bomen en daarnaast om uitbreiding om meer groen in de gemeente te realiseren. Er komen verschillende soorten bomen voor meer biodiversiteit. Dus om een grotere mix van insecten, vogels en andere diersoorten de ruimte te geven.

Valwind

In de wijk Kortendijk komen dit voorjaar in totaal 233 nieuw bomen te staan ter compensatie van de bomen die verloren gingen tijdens het noodweer op 26 juli 2018. Er is gewacht tot het voorjaar omdat dat een goede periode is om aan te planten. Daarnaast vroegen de opruimwerkzaamheden en voorbereidende acties de nodige tijd. Er worden overigens eerst nog zestien beschadigde bomen gekapt, om ruimte te maken voor nieuwe gezonde exemplaren.

Herplantplicht

Daarnaast komen er de komende maanden in de wijken Kroeven en Tolberg in totaal 169 nieuwe bomen te staan. Dit gaat deels om compensatie van bomen die elders door de gemeente gekapt zijn en deels om uitbreiding van het totale bomenbestand. Het herplanten gebeurt overigens niet altijd op exact dezelfde plek. Dat kan ook in de directe omgeving zijn. Maar laat duidelijk zijn; voor iedere gemeentelijke boom die gekapt wordt, komt een nieuwe boom terug!

Suggesties

Verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers zegt: “Het onderhoud, het vervangen van bomen in combinatie met meer biodiversiteit is complex. Daarbij speelt ook het aanzicht van het straatbeeld een rol. Mede om die reden is niet altijd inspraak van inwoners mogelijk. We staan uiteraard altijd open voor suggesties en ideeën van omwonenden. Juist om samen de leefomgeving te verbeteren.”

Bomen zijn belangrijk

Bomen maken voor een groot deel de zuurstof die mens en dier nodig hebben, ze zuiveren de lucht en zorgen voor schaduw en verkoeling. Daarnaast geven bomen voedsel en woonruimte aan allerlei planten en dieren. In Roosendaal hebben verschillende bomen, van kleine straatboompjes tot prachtige monumentale parkbomen. Niet alle bomen zijn hetzelfde, bijvoorbeeld de een leeft langer en een ander is belangrijk voor het aangezicht van een straat of park. Als eigenaar van de bomen in openbaar gebied is de gemeente verplicht goed voor deze bomen te zorgen. Iedere boom wordt elke drie jaar gecontroleerd om te bekijken of de boom nog gezond is en welk onderhoud er nodig is. Voor het kappen van bomen gelden strikte regels, waar niet alleen particulieren maar ook de gemeente zich moet houden. Kijk voor meer informatie op www.roosendaal.nl/openbaar-groen