Roosendaal krijgt in 2021 een nieuw HUIS

Raad stelt krediet voor renovatie van het stadskantoor beschikbaar
21 december 2018
De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van het HUIS van Roosendaal. Hierdoor staat niets het nieuwe HUIS van Roosendaal nog in de weg en wordt het stadskantoor op een duurzame en verantwoorde manier omgevormd tot een open en gastvrij HUIS van de stad en de dorpen. Al enkele jaren voeren het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie van de gemeente Roosendaal gesprekken over de toekomstbestendige huisvesting.

Realisatiekrediet

De raad heeft krediet beschikbaar gesteld om alle kosten, die horen bij het realiseren van het HUIS van Roosendaal, te dekken. Hierdoor kunnen de planvoorbereiding en renovatie van het HUIS van Roosendaal worden vervolgd. De hoogte van het krediet wordt met oog op de onderhandelingen en daarmee de financiële positie van de gemeente niet bekend gemaakt.
Wethouder Lok reageert enthousiast: “In 2021 heeft Roosendaal een nieuw HUIS voor iedereen. Na vele jaren van voorbereidingen ben ik blij dat de gemeenteraad vanavond heeft besloten het krediet beschikbaar te stellen. We kunnen nu echt aan de slag.”

Tijdelijk HUIS

Zoals eerder aangegeven wil de gemeente in 2021 het nieuwe HUIS in gebruik nemen. Door de renovatie is tijdelijke huisvesting elders noodzakelijk. Het onderzoek naar een geschikte locatie vindt op dit moment nog steeds plaats. Het streven is om voor het eind van het volgend jaar naar een tijdelijke locatie te verhuizen.

HUIS voor iedereen

Het nieuwe HUIS van Roosendaal wordt een huis van en voor iedereen. Onze inwoners kunnen in het HUIS niet alleen terecht met vragen, maar kunnen er ook samenwerken. Dit geeft een extra impuls aan de verbetering van de dienstverlening. Het nieuwe HUIS van Roosendaal krijgt een open en gastvrije uitstraling, die past bij de publieksfunctie en positie die het inneemt in het centrum van de stad. De ambitie is om een Energie Neutraal Gebouw (ENG) te realiseren. Dit betekent minimaal energielabel A en het gebruik van reeds gebruikte materialen (cradle to cradle).