Roosendaal biedt alleenstaande minderjarige statushouders een dak boven het hoofd

Huis
24 december 2021
Gemeente Roosendaal heeft zich met succes ingespannen om 10 á 15 alleenstaande minderjarige statushouders een dak boven het hoofd te bieden zo spoedig mogelijk in de loop van 2022. De gemeente heeft hierover overleg gevoerd met Nidos, Alwel en A&M Zorg met als resultaat dat huisvesting voor jongeren gerealiseerd kan worden. Hiervoor komen vier woningen ter beschikking.

 

Mede door de extra inzet van A&M zorg, Vluchtelingenwerk en Alwel hebben ongeveer 50 minderjarigen op eenzelfde wijze in voorgaande jaren succesvol hun plek in onze gemeente gevonden. Ze hebben intussen een betaalde baan of volgen een opleiding. Met deze nieuwe inspanningen tot het huisvesten van alleenstaande minderjarige statushouders komt Roosendaal tegemoet aan de landelijke oproep asielzoekers en statushouders huisvesting te bieden.

Het precieze aantal te huisvesten jongeren hangt enerzijds af van het aantal jongeren dat klaar is om gezamenlijk in een woning te kunnen wonen. Dit wordt door het Nidos beoordeeld. En anderzijds van het aantal kamers in de beschikbare woningen, waarbij al dan niet aanwezige familierelaties en het met elkaar delen van kamers ook een rol speelt.

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarnaast is Nidos verantwoordelijk voor de kleinschalige opvang van statushouders van 15 tot 18 jaar. De begeleiding binnen deze kleinschalige opvang richt zich op integratie en participatie binnen de Nederlandse samenleving. Welke vier woningen beschikbaar komen is nu nog niet bekend, maar de inzet is de alleenstaande minderjarigen zo spoedig mogelijk in de loop van 2022 te huisvesten.

Wethouder René van Ginderen: "Met de inspanningen van al deze instanties zijn we erin geslaagd deze kwetsbare jongeren op korte termijn een plek in Roosendaal te geven. Op deze manier leveren we ook een bijdrage aan de landelijke oproep om statushouders en vluchtelingen te huisvesten. Ik ben er trots op dat wij ze kunnen opnemen in onze gemeenschap en hen een kansrijke toekomst kunnen bieden.”