Pleegouders zijn van onschatbare waarde

Op 7 november vond het jaarlijkse pleegzorgcafé plaats, tijdens de Week van de Pleegzorg
9 november 2018
Op 7 november vond het jaarlijkse pleegzorgcafé plaats, tijdens de Week van de Pleegzorg. Het pleegzorgzafé werd georganiseerd door Juzt, samen met William Schrikker pleegzorg en Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW). Bij het pleegzorgcafé waren onder andere pleegouders en geïnteresseerden aanwezig. Zij konden daar ervaringen met elkaar delen en vragen stellen en beantwoorden.

Pleegzorg in Roosendaal

In Roosendaal worden op dit moment 75 pleegkinderen opgevangen. Pleegzorg is het beste alternatief als kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Gemeente en de pleegzorgorganisaties zijn pleeggezinnen daarom erg dankbaar. Hun inzet is van groot belang. René van Ginderen, wethouder Jeugd, zegt daarover: “Roosendaalse pleegouders zijn van onschatbare waarde. Je gunt ieder kind een warme en fijne jeugd in een liefdevol gezin.”

Meer pleegouders nodig

De gemeente Roosendaal is erg blij met haar pleegouders. Toch zijn er nog altijd meer pleeggezinnen nodig. Kinderen die worden geplaatst hebben vaak al veel mee gemaakt. Als het nodig is, kijkt de gezinsvoogd eerst in het eigen netwerk van het kind, bijvoorbeeld familie, vrienden of bekenden van school of sportclub. Pas als dat niet lukt, wordt gezocht naar een plekje in een ‘vreemd’ gezin. 48% wordt in hun netwerk opgevangen. Dit heet netwerkpleegzorg. Pleeggezinnen bieden veiligheid, stabiliteit, rust, maar ook begrip, warmte en liefde. Daar hebben de kinderen vaak veel behoefte aan.    

Week van de Pleegzorg

Van 31 oktober t/m 7 november organiseerde Pleegzorg Nederland voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. De week staat in het teken van het werven van nieuwe pleegouders en samenwerken met gemeenten. Ook is er aandacht voor bestaande pleegouders en het tekort aan pleegouders in Nederland. 
Kijk voor meer informatie op: www.supergewonemensengezocht.nl/