Plannen voor een Solarpark in buitengebied Roosendaal

Visualisatie zonneakker Weihoek
19 april 2018
Gemeente Roosendaal en DIEPP Solar Energy Projects bv (DIEPP) maken bekend dat er plannen uitgerold worden voor een aan te leggen Solarpark van circa 30 ha. De zonneweide is gepland in een buitendijks gebied gelegen aan de Roosendaalse Vliet. Het betreffende gebied wordt begrensd door de Holderbergsedijk en de Evertkreekweg en heeft vanuit het (water)beherende Waterschap Brabantse Delta een onderloopfunctie voor de opvang van hoogwater. Het plan biedt ruimte aan circa 115.000 panelen hetgeen een jaarlijkse energieopbrengst oplevert voor 10.000 huishoudens. Het plan behoort tot de grootste parkontwikkeling van Noord-Brabant. Voor het park is een netaansluiting met Enexis afgestemd. Het park zal aangesloten worden op de open elektriciteitscentrale van Enexis aan de Zwaanhoefstraat, waarmede een stabiele verbinding het energienet van Roosendaal (verder) is gewaarborgd.


De aanleg van dit Solarpark past in het actieplan Roosendaal Futureproof dat in 2017 is opgesteld om de duurzame toekomst van de gemeente te waarborgen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal heeft onlangs een gemeentelijk visie op zonne-energie vastgesteld. De doelstelling om binnen 5 jaar 75 ha aan zonneweide te ontwikkelen krijgt met deze plannen een enorme boost.

Vergunning aanvragen

DIEPP gaat voor dit park een vergunning aanvragen bij gemeente Roosendaal. De procedure van de vergunningaanvraag voorziet dat belanghebbenden hun zienswijze in kunnen brengen en dat plannen hierop mogelijkerwijze aangepast kunnen worden. Ten aanzien van het belang van aan- en omwonenden organiseert DIEPP op korte termijn een buurtgebonden informatieavond, waarbij inspraak in de planvorming centraal zal staan. Aan- en omwonenden zijn afgelopen week omtrent de plannen ten eerste male geïnformeerd.

DIEPP Solar Energy Projects b.v.

DIEPP is een ervaren (Brabantse) ontwikkelaar van zon-gebonden energieprojecten. Voortgekomen uit, en vormgegeven door, medewerkers van energie-en installatiebedrijven bouwt DIEPP sedert 2010 maatwerk zonne-installaties. De kwaliteit van de gebouwde installaties, hoge opbrengsten en goede waardevolle materiaalkeuzes staan daarbij centraal. Aanvankelijk met name voor de agrarische sector, later aanvullend voor de vastgoedsector. Sinds 2014 went DIEPP haar krachten, in opdracht van initiatiefnemers, aan voor de ontwikkeling van omvangrijke grondgebonden zonne-parken, waarmede de energietransitie naar duurzame energievormen efficienter inhoud kan worden gegeven. Voor de financiering van projecten werkt DIEPP samen met verschillende West-Europese investeerders en crowdfunding platforms. De exploitatie van het voorgenomen park zal gevoerd worden vanuit de bedrijfsvoering van de gespecialiseerde investeerders.

Crowdfunding

In het voorgenomen duurzame energiepark kunnen inwoners van Roosendaal gaan deelnemen. Door middel van een onafhankelijk crowdfunding platform zal het mogelijk zijn zonne-aandelen te kopen in het zonnepark vanaf €25. Het basisrendement van deze zonne-aandelen ligt op 3,5%. Het jaarlijks rendement wordt uitgekeerd op basis van de productie van het zonne-energieproject-hetzelfde principe als bij zonnepanelen op eigen daken. Op het einde van de deelname krijg de deelnemer de eigen investering weer terug, net als bij een obligatie. Het rendement van een crowdfunding deelname kan oplopen naar een projectrendement tussen de 5-6%.