Overgebleven subsidiegeld 2019 komt vrij

9 juli 2019
Er komt € 63.547,- overgebleven subsidiegeld beschikbaar voor de laatste drie maanden van 2019. Van 1 tot en met 31 augustus kunnen aanvragen gedaan worden voor maatschappelijke initiatieven die plaatsvinden tussen 1 oktober en 31 december 2019. De pot wordt in opdracht van de Roosendaalse gemeenteraad opengesteld. Op 20 juni 2019 werd hierover een amendement aangenomen.

Aanvragen

Aanvragen kan van 1 augustus tot en met zaterdag 31 augustus via www.roosendaal.nl/subsidies

Het tijdpad is als volgt:

Donderdag 1 augustus start aanvraagperiode
Zaterdag 31 augustus einde aanvraagperiode 
Woensdag 4 september presentaties van de ingediende aanvragen door de aanvragers
Woensdag 11 september beoordelen van de aanvragen
Donderdag 19 september besluitvorming door de gemeenteraad
Uiterlijk dinsdag 1 oktober bekendmaking subsidiebesluiten

De indieningstermijn voor de aanvrager en de beslistermijn van het college zijn ingekort naar een maand. Op deze manier kan nog tijdig subsidie worden verleend.

Tot slot

Dit besluit gaat over subsidies in 2019 en heeft dus niets te maken met het nieuwe subsidiebeleid vanaf 2020, waarover de laatste tijd veel is gecommuniceerd.